Civilizace

Poslední rok prezidenta Beneše

Poslední rok prezidenta Beneše

Středa, 20 Červen 2018 06:22 Jiří Kocian

Druhý československý prezident dr. Edvard Beneš byl politikem, který byl nejméně dvakrát vystaven situaci, kdy rozhodoval o osudu státu, jehož byl spoluzakladatelem a tvůrcem. Zejména jeho rozhodnutí učiněná v září 1938 a v únoru 1948 jsou mnohými jeho odpůrci a kritiky odsuzována, a mnozí jej proto obviňují ze zodpovědnosti za tragický vývoj Československa. Jeho obhájci naopak prezidentova rozhodnutí vysvětlují jako nevyhnutelná v mezních a kritických situacích republiky. Jsou též ale hledány jejich příčiny zejména v chybné politické koncepci, v nesprávných předpovědích, v přílišných diplomatických kalkulacích, v přehnaném politickém taktizování a uhýbání, v osobních vlastnostech a také v prezidentově nemoci.

Jak končí demokracie

Jak končí demokracie

Pondělí, 18 Červen 2018 08:39 David Runciman / WSJ

Ve své knize „Konec dějin a poslední člověk" Francis Fukuyama v roce 1992 slavně oznámil triumf liberální demokracie coby model správy, k němuž směřuje celé lidstvo. Bylo to vítězství hned na dvou frontách. Západní demokracie měly nad svými ideologickými rivaly navrch díky schopnosti dosahovat prosperity pro většinu svých občanů a život v moderní demokracii současně zaručoval, že budete respektován jako člověk. Takže demokracie zajišťuje i osobní hrdost.

Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarace

Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarace

Čtvrtek, 07 Červen 2018 09:09 Jan Rychlík

 

T. G. Masaryk už od zahájení zahraniční odbojové akce v roce 1914 počítal se spojením českých zemí se Slovenskem. Samotný český stát by byl příliš nestabilní: třetinu jeho obyvatelstva by tvořili Němci a navíc by byl ze všech stran obklíčen německým obyvatelstvem (je třeba mít na paměti, že Horní i Dolní Slezsko bylo tehdy německé, nikoliv polské).

Před padesáti lety studenti od USA po Evropu vládli ulicemi

Před padesáti lety studenti od USA po Evropu vládli ulicemi

Pátek, 01 Červen 2018 06:57 Mirko Raduševič

„Kde bude demonstrace?“, někdo se ptá a druhý odpovídá: „Trasa demonstrace bude záviset na směru větru.“

Jak je na tom veřejnoprávní BBC

Středa, 30 Květen 2018 07:46 Mirko Raduševič

 

Velká Británie je často u nás dávána za mediální vzor, a to zejména co se týče poukazovaní na veřejnoprávní stanici BBC a její televizní vysílání. Z médií i odborných zpráv o tomto slovutném médiu se dozvíme, že BBC to nemá v Británii lehké.

Osudový rok vztahu Čechů a Němců v Československu

Pondělí, 28 Květen 2018 08:22 Jan Kuklík

 

Od konce roku 1937 bylo zřejmé, že problematika národnostních menšin v ČSR nebude jen vnitrostátní záležitostí. Československá diplomacie neměla sílu zabránit tomu, aby se menšinový problém stal otázkou mezinárodně politickou, která hrozila díky čs. spojeneckým vazbám přerůst do evropské války. Hitlerovo Německo dávalo najevo, že přechází od politiky likvidace mírových smluv k přípravě územní expanze. To mělo pocítit právě Československo, které bylo Hitlerem označováno za „versailleský“ zmetek. Hitler nechtěl pouze připojit území obývané německou menšinou, ale hodlal začlenit české země, jako „staré říšské území“ k Německu a uvažoval i o etnickém zničení českého živlu v tomto prostoru.

Co je (ne)erotická neverbální komunikace

Čtvrtek, 17 Květen 2018 05:51 Janáčková / -ić

 

Mnohé se diskutuje, co je považováno za letmý nevinný pohled, dotyk a co již za erotickou komunikaci. Našli jsme odborný článek, který vysvětluje, co je erotická nonverbální komunikace (Co je považováno za erotické v neverbální komunikací, autorem je psycholožka Laura Janáčková).

Osmičkový rok: Politický vývoj na jaře 1968

Čtvrtek, 10 Květen 2018 07:04 Oldřich Tůma

 

Po lednovém zasedání ÚV KSČ Antonín Novotný zůstal prezidentem republiky, ale musel opustit nejdůležitější mocenskou pozici – ve funkci prvního tajemníka ÚV jej nahradil Alexander Dubček. Součástí řešení byla jakási nepsaná dohoda o příměří mezi soupeřícími tábory a také závazek, že veřejnost nebude o rozporech ve vedení strany informována. Polednové příměří se ukázalo být velmi vratké a do pokračujícího konfliktu už byla veřejnost vtažena naplno. 

Druhá světová válka a diskuze historiků

Úterý, 08 Květen 2018 07:58 Mirko Raduševič

 

Níže napsané je spíše pro mladší generaci, která již není tolik informovaná o událostech provázející druhou světovou válku, o které se stále méně a méně píše a hovoří. Spíše se připomínají její poslední okamžiky. Připomeňme si bitvu u Stalingradu (dnes Volgograd), na které se historici ruští i západní shodují, že měla rozhodující vliv na výsledek války.

strana 3 z 110

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB