Civilizace

Pád liberalismu a ztráta původních voličů

Pád liberalismu a ztráta původních voličů

Pátek, 06 Duben 2018 07:46 Mirko Raduševič

Když francouzský osvícenecký filosof Voltaire prohlásil, že Svatá říše římská nebyla ani svatá ani římská a nebyla ani říší civilizace, můžeme brát za osvícenecký názor výrok, že liberální světový řád již není ani liberální ani světový, natož aby byl řádem. Dodejme k tomuto skeptickému názoru i hlas Richarda N. Haasse, amerického diplomata a ředitele politického plánování za vlády G. W. Bushe (autor knihy: A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order ), že tento řád neměl ani celistvou geografickou konstrukci. (vlevo obrázek z článku Zachrání populismus liberální demokracii )

Velikonoce a přímá akce „dutschkismu“

Velikonoce a přímá akce „dutschkismu“

Pondělí, 02 Duben 2018 08:25 Mirko Raduševič

 

Píše se rok 1968. Těsně před Velikonoci přijíždí do Prahy západoněmecká levičácká legenda Rudi Dustchke. Českoslovenští vysokoškoláci jej místo ovací málem vypískají.

Emancipace společnosti během pražského jara

Emancipace společnosti během pražského jara

Úterý, 27 Březen 2018 06:07 Oldřich Tůma

 

„Společnost je velmi záhadné zvíře o mnoha tvářích a skrytých potencích a je velmi neprozíravé uvěřit vždy jen té tváři, kterou právě nastavuje, a domnívat se, že to je ta jediná a pravá,“ říká Václav Havel ve svém uvažování nad společností. (vlevo na snímku gen. Ludvík Svoboda a Oldřich Černík, první se stal na jaře 1968 prezidentem a druhý premiérem. Nahradili ve vedení země Antonína Novotného a Jozefa Lenárta, Alexander Dubček nahradil A. Novotného i ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ).

Právo, Povinnost a Důstojnost (reportáž z Paříže)

Právo, Povinnost a Důstojnost (reportáž z Paříže)

Pátek, 16 Březen 2018 09:04 Ladislava Chateau

 

Své místo na slunci mít chceš? / Toť nesnadné. / Ledva ho dosáhneš, / ono ti zapadne. – Karl Kraus

Levice v poklidné době

Pondělí, 12 Březen 2018 09:15 Oskar Krejčí

Levicový program pro Evropu v době prosperity a sociálního smíru by měl být neméně bojovný než programy z doby velké hospodářské krize. Politický souboj se týká relativní deprivace, pocitu nespravedlivého dělení kolektivních statků a zisku plus nedemokratického rozhodování na státní i nadnárodní úrovni. Formují se protestní hlasovací bloky útočící proti establishmentu stmelené emocemi, které lze vychýlit z jejich původního směřování nepředvídatelnými impulzy těsně před hlasováním. Vzniká tak iluze, že předstíranou lidovostí lze nahradit programy. To není ale případ autentické levice, která program potřebuje.

Rituály a obřady včera a dnes

Pátek, 09 Březen 2018 11:11 Mnislav Zelený - Atapana

 

Rituály a obřady byly ve všech kulturách světa nedílnou součástí života každého jedince a touto cestou každé individuum bylo včleňováno do své společnosti dospělých. Rituál bylo zastavení se, vědomé vytvoření posvátného prostoru a jasného záměru, uctění mezníků a předělů na cestě každého člena určité komunity.

Zavře se za tradiční politickou levicí (ale i pravicí) voda?

Úterý, 06 Březen 2018 08:47 Václav Klaus, Jiří Weigl

Nedávné volební debakly dlouhá desetiletí známých a mocných levicových stran napříč Evropou (Nizozemsko, Francie, Německo, Česká republika) opět rozvířily diskuse na téma údajné zastaralosti tradiční demokratické levice s jejím důrazem na sociální otázky a na pevnou stranickou strukturu, když současný svět – podle dnes dominantních novolevičáků – přece už dávno patří aktivismu, tématům genderismu, idejím extrémně pojaté rovnosti a antidiskriminace, excesivním právům a ochraně menšin, případně agresivnímu environmentalismu (a klimatickému alarmismu).

1948: Nástup totalitní moci (téma - České osmičky)

Pondělí, 26 Únor 2018 10:17 Jiří Kocian

Únor 1948 v Československu nepochybně přinesl drastickou změnu politického režimu a politického systému. V českých a v československých dějinách se otevřela zcela nová etapa, pro niž byla charakteristická totalitní sociálně politická soustava, nebývale propojující další osudy českého a slovenského národa s působností jediného mocenského subjektu – Komunistické strany Československa. Na čtyřicet let byla přerušena předcházející fáze rakousko-uherské a provorepublikové československé tradice politického pluralismu, demokratické státní formy a principů právního státu, narušená již vývojem v letech 1938–1945, a též neúspěšným pokusem o obnovu některých demokratických principů ve fázi režimu poválečné „lidové demokracie".

 

Osmičkový rok: Česká politika na počátku první světové války

Pátek, 09 Únor 2018 06:58 Boris Mosković

Vznik samostatného československého státu na podzim 1918 vnímala většina současníků jako vskutku historickou událost. Vědomí, že stáli u neopakovatelného momentu, který se zdál být kýženým vrcholem národních dějin, vzbudil u řady z nich vážný zájem o hlubší pozadí tohoto procesu. Značné procento Čechů a Slováků se už záhy po 28. říjnu začalo logicky ptát, jaké politické pozadí měla cesta ke státní nezávislosti, jakými konkrétními zákruty procházel „osvobozenecký boj“ a jakými prostředky se jeho aktérům podařilo dosáhnout naplnění tohoto cíle.

strana 6 z 111

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB