Slavná londýnská Sotheby's zařadila do své listopadové aukce s názvem 20th Century Art: A Different Perspective dílo malíře Patrika Hábla – diptych s názvem Black Composition I+II. Patrik Hábl se tak stane v porevolučním období pátým žijícím Čechem, který bude po Davidu Černém, Stanislavu Kolíbalovi, Krištofu Kinterovi a Jiřím Sopkovi zařazen do světového výběru nejlepších děl 20. a 21. století.

Očekává se, že prodejní cena bude nejvyšší dosaženou částkou za Háblův obraz a pravděpodobně se stane jeho aukčním rekordem. „Jsem velmi poctěn, že mne ze Sotheby's oslovili. Pro mne osobně je diptych Black Composition I+II zásadní dílo a jsem velmi rád, že padla volba právě na něj,“ dodává Patrik Hábl. Diptych byl naposledy viděn na samostatné výstavě v Grazu a je také iniciačním dílem Háblovy nově objevené techniky, kdy používá vrstvenou malbu, kterou fyzicky vytrhává.

Aukce se uskuteční od 4. do 12. listopadu online. Diptych bude vystaven v Londýně od 7. do 11. listopadu na aukční výstavě v prostorách Sotheby's. Ve stejné aukci budou dražena například i díla Františka Kupky, Josefa Sudka, Pravoslava Kotíka nebo Václava Špály.

Háblovy prostorové instalace se nedávno staly součástí Paláce Drn a Paláce Špork (architekt Stanislav Fiala). Jeho další umělecké vstupy do architektury lze nalézt v realizacích Park Palmovka (Fišer+Aulík architekti, 2018), kde vytvořil monumentální obraz připomínající vodopád, nebo nově ve Vinařství Lahofer ve Znojmě (Chybík+Kryštof Architekti, 2019), kde malby s názvem Vrstvy pokrývají celé klenby.

O Háblově letošní výstavě v Galerii Villa Pellé v Praze novinář a kritik umění Petr Volf napsal: „Intenzita, s jakou vstoupil do pražské Pelléovy vily, je výjimečná, opravdu velmi málo vídaná. Jeho výstava je komplexní, přesně vyladěná a postupně graduje. Jako by do ní nainstaloval záhadné čerpadlo energie, které mrazivý den rozpustí v přílivu světla. Můžeme se obdivovat malířskému umění, kdy autor nepoužívá štětec, ale nanáší barvy pomocí válců nebo tyčí na plátno či na dlouhé pásy papíru, jako to dělají malíři třeba v Číně nebo Japonsku“.

V současné době probíhají výstavy Patrika Hábla v muzeu MUD Benešov (do 20. ledna 2020), kde vytvořil monumentální instalaci z uhlí a spálených větví Vyhořelá země, v galerii Václava Chada ve Zlíně s názvem S, M, L, XL (do 6. prosince 2019) nebo Bilderklang v mnichovské galerii Kalt (do 31. března 2020).

Patrik Hábl má za sebou více než 50 samostatných výstav po celém světě, včetně výstav v Miláně, Kjótu, Grazu, nebo v Mnichově. Jeho práce byla také zařazena do čtvrtého a šestého Pekingského mezinárodního uměleckého bienále a vystupoval na skupinových výstavách v Paříži, New Yorku, Istanbulu a Zürichu. Je držitelem Waldesovy ceny a Europol Art Award a je také zastoupen v J&T art indexu, který pomáhá sběratelům s investicemi do umění. V současné době žije v Praze a pedagogicky působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (Umprum).

 


Share on Myspace