Aktuální číslo vyšlo 31. 10. 2019
Příští číslo vyjde 28. 11. 2019

 

V aktuálním čísle Literární novin 11/2019 se mimo jiné dočtete:

 "Stáváme se svědky státu coby vyprázdněné skořápky, jež ve skutečnosti postrádá jakýkoli obsah či identitu a klidně poslouží i jako nástroj sentimentálního kýče. Jedno je jasné: pomyslná éra Gottlandu, jak zní název Česka v knize polského autora Mariusze Sczygiela, právě skončila. Otázkou zůstává, co přijde po ní," píše v úvodním článku spisovatelka ALENA JEŽKOVÁ.

 Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD předložila po dvou letech práce svoji závěrečnou zprávu plénu Sněmovny. Komise popsala průběh „skryté“ i deklarované privatizace důlního podniku a jako celek jej označila výčtem trestných činů, které jsou lidově označovány jako TUNELOVÁNÍ. Členové komise navrhli podat 14 trestních oznámení na bývalé členy vlád, manažery OKD i pozdějšího vlastníka dnes už opět zestátněné firmy.

 "Milostné vztahy se podobají alchymii a také psaní se jí podobá. Vždy přicházíte s nějakým hrubým materiálem – v alchymii se mu říká prima materia –, který se v procesu milostného vztahu, ale také v procesu psaní postupně proměňuje. A tato proměna je možná díky tomu, že jak láska, tak psaní nás „zahřívají“ – existenciálně nás vzrušují, přinášejí extázi i utrpení. A v tomto žáru nabýváme nových forem. V případě milostných vztahů i v případě psaní o sobě člověk leccos zjišťuje," říká v rozhovoru spisovatel JAN NĚMEC.

 "O Brexitu se ve Velké Británii mluví již po léta tolik a tak vášnivě, že si mnoho občanů nepřeje nic vroucněji než ukončení těchto sporů ať již odchodem z EU nebo nadále trvajícím členstvím. Nejvýrazněji zaznívají ekonomické spekulace a spory o to, zdali členství přináší zemi více škody či užitku a nabízí-li Brexit lepší či horší vyhlídky. Mnozí však volají po Brexitu jako cestě k obnovení suverenity svého státu, zatímco jiní vyzdvihují přínos EU k rozšíření individuálních možností cestovat, studovat nebo pracovat v zahraničí. O historii se moc nemluví, ale sporům o Brexit můžeme z historické perspektivy porozumět lépe, než když pouze nasloucháme výrokům jejich protagonistů. Shodou okolností v něm momentálně pouze vykrystalizoval jeden z všude odjakživa známých sporů o formy kolektivních národních identit," tvrdí historička EVA HAHNOVÁ.

 

V příloze INTERVIEW se mimo jiné dočtete...

 "Fakta nemusejí být nudná, naopak. Jsou přímo strhující, když najdete souvislosti a když se podaří třeba těmi historickými souvislostmi osvětlit, proč jsou dnes věci tak, jak jsou. Nepřipadám si nijak zvlášť talentovaná, ale jestli něco umím, tak je to jednoduché a srozumitelné vysvětlování složitých věcí, jak se říká – popularizace," říká DANA TRÁVNÍČKOVÁ, která ve svých knihách zúročuje bohaté cestovatelské zkušenosti.

 "Již od Waltera Benjamina je zřejmé, že filosofie stojí před otázkou podání. Forma je důležitá proto, aby se dal vyjádřit obsah, kterému nelze formu vnucovat. Proto je jasné, že i filosofie se běžně vyjadřuje literárními prostředky, i když to tradičně popírá. Navíc se mi zdá, že nejde o lákání čtenáře, ale filosofie musí být schopna transformovat pojmy, aby odpovídaly současné době. Mým řešením bylo, že jsem tyto myšlenky promítl do triviální literatury," prozrazuje MIROSLAV PETŘÍČEK, filosof a čerstvý laureát Ceny Jaroslava Seiferta.

 "Jsem přesvědčena, že česká ekonomika prošla úspěšnou transformací a hodně jí prospěl vstup do EU. Česko má dnes v EU nejnižší nezaměstnanost. Mám velký respekt například k tomu, jak se podařilo přesměrovat české vývozy z bývalého sovětského bloku do západní Evropy. Celkem vzato, ekonomika velmi dobře rostla, i když to mohlo být i lepší, pokud by v některých obdobích byla méně restriktivní politika zejména fiskální. Ale zhoršila se nerovnost příjmů, což podle mne není dobré. Je třeba naléhavě přijmout opatření, která by to zvrátila," říká ekonomka STEPHANY GRIFFITH-JONESOVÁ.

 "Na fakultě jsme třináct let slýchali, že to nejde kvůli financování, nedostatku studentů, vyučujících a podobně. Nový vedoucí Katedry středoevropských studií Jiří Januška si obnovu sorabistiky vzal za svůj cíl a ukázalo se téměř okamžitě, že sorabistika funguje jako integrální součást středoevropských studií. Sorabistika jako věda pěstující vícejazyčnost a interdisciplinaritu mezi východem a západem je ostatně nejlepším dědicem idejí střední Evropy," tvrdí antropolog a sorabista RADEK ČERMÁK.

 

V příloze BIBLIO se mimo jiné dočtete...

➡ "Psaní je mi ryze intimní věcí a při něm vyprávím příběh sám sobě a jsem „uvnitř“. Ač mi zkušenější autoři radili, ať při psaní myslím na čtenáře, neumím to už ze způsobu, jakým tvořím, totiž – dívám se uvnitř hlavy na film, který zapisuju, nemám možnost deformovat to, co vidím, ve prospěch budoucího čtenáře," prozrazuje v rozhovru prozaik MICHAL VRBA, kterému právě vyšla povídková kniha Kolem Jakuba.

 "Tak jako se v milostném duetu v Pucciniho Bohémě snaží Rolando Villazón přeznít Annu Netrebko,Jan Němec ve své panychidě za mrtvou lásku až dětinsky upíravě nechce uvolnit prostor pro partnerčinu verzi příběhu. Autor se neskrývá za fiktivního vypravěče, naopak přeskoky a jiskření mezi autobiografií a fikcí ho baví a rád si s nimi hraje, dokonce z nich buduje jedno z hlavních výpovědních pásem knihy," píše Petr Bílek v recenzi nového románu Jana Němce MOŽNOSTI MILOSTNÉHO ROMÁNU.

 "Druhý nově objevený dopis napsal Karel Havlíček F. Weidenhoffrové 8. března 1846. (...) Pisatel se v něm snoubence omlouvá, že se dlouho neozval, a zdůvodňuje to takto: 'To musíš vědět, že spisovatelé velmi neradi psaní píšou (já jsem ještě tuze hodný), protože je snažení každého spisovatele, aby jeho práce psané co možná nejvíc lidí četlo, a psaní se jen píše pro někoho. A již dokonce psaní milence, to se píše jen pro jedny oči, a pro jedny oči psát je největší neštěstí každého spisovatele.'" O vydávání KORESPONDENCE KARLA HAVLÍČKA píše jeden z editorů Robert Adam.

 "Antarktidu považuje Böhm za stav duše, takže mu konceptuální uchopení tématu opět vyhovuje a prospívá i dospívajícímu čtenáři a celé jeho rodině," domnívá se Petr Matoušek, který recenzuje novou knihu pro děti A JAKO ANTARKTIDA od Davida Böhma.

 

V příloze DIVADLO A FILM se mimo jiné dočtete...

 Celkem čtyři scény nyní uvádějí Havlovu ŽEBRÁCKOU OPERU. Teatrolog a divadelní kritik VLADIMÍR JUST zkusil porovnat brněnskou inscenaci Hany Burešové v Městském divadle Brno a pražskou Davida Radoka v divadle ABC.

 New York, Washington a Chicago, tři představení v šesti dnech. To byl program Divadelního spolku Kašpar při jeho říjnové misi do Spojených států. Na pozvání Českého centra v New Yorku a dalších subjektů přivezl Havlovu Audienci, aby zde zahájila festival 30. výročí sametové revoluce. „Malý zázrak“, jak výpravu do USA označuje JAN POTMĚŠIL, se úspěšně uskutečnil: „Všechno se podařilo, a z toho mám největší radost,“ shrnuje herec své dojmy po návratu.

 "Setkání s ním byla každodenní radost. Smutky proměňoval v úsměv, sny ve skutečnost. Byl neuvěřitelně pilný. Na každý nový úkol se vrhal s očekáváním zázraku. Byl v něm divadelní architekt i nadaný, skvěle školený malíř, vzdělaný a zkušený člověk i zcela novinkám otevřený neznalec. Malováním myslel, divadlem se bavil a tvořil ho jako nový svět," vzpomíná JAN KAČER na OTAKARA SCHINDLERA v dalším díle svého seriálu o legendách české scénografie.

 "Film JOKER láká na lyrismus protestu, ale nabízí jen inscenaci skandálu, jenž nemá sílu příkladu a vykoupení. Pracuje totiž s citlivostí danou současnými konvencemi a požadavky společenského života. Jde o Zweigův obraz amoku převyprávěný pro děti, které si rády před spaním čtou," tvrdí o letošním vítězi Zlatého lva pro nejlepší film kritik Michal Kříž.

 

V mimořádné 48stránkové příloze k listopadu 1989, nazvané 30 LET, se mimo jiné dočtete...

 "Chceme-li porozumět dynamice událostí po 17. listopadu, je potřeba zařadit listopadové dny, kdy události opravdu mimořádně akcelerovaly, ale nespadly z nebe, do širšího časového kontextu, kdy se listopad připravoval: minimálně do kontextu celého roku 1989," je přesvědčen historik OLDŘICH TŮMA z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který pro naši přílohu připravil Kalendárium sametové revoluce.

 MICHAEL KOCÁB a OSKAR KREJČÍ, dva protagonisté politické aktivity, která v mnohém formovala vývoj v listopadu 1989, se sešli v redakci Literárních novin. Aby vzpomínali, diskutovali, souhlasili spolu i nesouhlasili. A také aby upozornili na knihu, kterou o tomto vzrušeném období sepsal Michael Kocáb. Debatu moderoval vydavatel Literárních novin Miroslav Pavel.

 "To, co pod vlivem zpráv o brutálním útoku na poklidnou demonstraci na Národní třídě v Praze začalo, byla výhradně jen sebeobranná, nečekaná a neplánovaná, rebelie. Stejně nečekaně však přerostla v masové vypovězení poslušnosti totalitnímu režimu – a během necelých čtyř týdnů v jeho zhroucení. Aspirující nová moc ale byla devastujícím způsobem nepřipravená na velikost a složitost nastávajícího úkolu. Největší historická šance posledních přinejmenším sto padesáti let proto zůstala nevyužita a zplaněla. Přesto zůstává zázrakem," tvrdí JAN URBAN, bývalý disident a redaktor ještě nelegálních Literárních novin, který se stal spoluautorem koncepce i názvu Občanského fóra.

 "V posledním zářijovém týdnu 89 se tvrdé jádro východoevropských zpravodajů shromáždilo v Praze, kde přistála nová uprchlická vlna z NDR. Před jejich očima se proměnila barokní zahrada německého velvyslanectví v okamžiku v přeplněný stanový tábor. Až do 30. září, kdy Hans-Dietrich Genscher z balkónu velvyslanectví oznámil možnost vycestování, byly na místě také „special envoys“ se svými přenosovými vozy. Tím byl dán mechanismus, který dokumentoval rozpad východního bloku pro západní
publikum na rozhodujících momentech," vzpomíná JACQUELINE HÉNARD, která v roce 1989 pracovala jako východoevropská zpravodajka významného německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

V příloze HARMONIE ŽIVOTA se mimo jiné dočtete...

 Když SPÁNEK probíhá tak, jak má – ani o něm nevíme. Zajímat se o něj začínáme ve chvíli, kdy máme problémy s usnutím nebo se budíme neodpočatí, problémů je zkrátka celá řada. Pak přichází ke slovu somnologie, poměrně nový medicínský obor. Více o ní prozradila vedoucí lékařka Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví, MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

 PŘÍRODNÍ KOSMETIKA zažívá zlaté časy. Je ovšem otázkou, kdo z toho profituje více – zda výrobce nebo zákazník. Protože vyznat se ve složení chce odborné, často farmaceutické vzdělání, připravila pro vás PharmDr. Lucia Havlíková základní pravidla pro nákup přírodních produktů.

 Pokud hledáte ten pravý knižní dárek, který potěší i poučí, sáhněte po publikaci ŽIVOTY SURREALISTŮ od Desmonda Morrise. Na základě autorových osobních znalostí o surrealistických umělcích zachycuje kniha jejich životní osudy, výstřednosti a často komplikovaný milostný život.

 Voda je synonymem života, což potvrzuje i skutečnost, že při zkoumání kosmu a hledání existence života na jiných planetách se v prvé řadě hledá právě ona. Její moc je známá a potvrzená odpradávna: stačí si připomenout křest vodou, svěcení vody i její přetváření v léčivý nápoj. Voda a její kvalita také přímo ovlivňují naši fyzickou i psychickou kondici. Víme ale, co skutečně pijeme?


Share on Myspace