V prostorách Kavárny Lucerna v Praze lze navštívit výstavu malířky Emy Pok, která se ve své tvorbě pohybuje mezi abstrakcí a expresionistickými tendencemi. Výstava se koná na podporu handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Mladá výtvarnice maluje převážně krajiny a rostlinné motivy a v některých jejích pracích dominuje motiv jablka, jakožto symbolu nalezení správné cesty. Jablko má v mnoha kulturách a mytologiích složitější ikonologický význam. Stačí vzpomenut například na jablko hříchu ze stromu poznání, které okusili podle Bible Adam a Eva a zaplatili za to vyhnáním z rajské zahrady. Dalším příkladem je jablko sváru z řeckých bájí a pověstí, jež předcházelo únosu nejkrásnější ženy světa, trojské Heleny.

Ema Pok: Jablka v leseMalířka však jablka často zasazuje do krajiny jako milníky, které mají znamenat mety a nový začátek v životě. Někdy se na jejích obrazech setkáváme i s jablky doplněnými ženským tělem, což odkazuje k lidské sexualitě. Dalším jejím tématem jsou ptáci a hnízdění jakožto symbol harmonie v partnerském soužití nebo výjevy křesťanské inspirované díly starých mistrů.

Ema Pok vystudovala Střední uměleckou školu textilních řemesel a poté doktorský studijní program v oboru Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Univerzitě Karlově. V průběhu let vystavovala několikrát v Galerii u Zlatého kohouta v Praze, ve foyer Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, v Muzeu hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy a jinde. V minulosti se také věnovala malbě na tělo a jako body-artová malířka pracovala na dvou filmech České televize – Polibek na cestu a Láska in memoriam. Autorka pokračuje v rodinné tradici, jelikož její děd byl architekt a ilustrátor – Otakar Pok a jeho otec Josef Pok – akademický malíř.

Ema Pok: HnízdoMladá výtvarnice se rozhodla svojí výstavou podpořit projekty Nadace Naše dítě, kterou před 26 lety založila Zuzana Baudyšová.


Share on Myspace