PRO a PROTI: Je nové písmo pro děti výhodnější?


script_pismo_pro_a_protiNové psací písmo pro děti Comenia Script by mělo být jednoduché, moderní a odpovídat potřebám současných písařů – dětí i dospělých. Podporuje skutečně individualitu dětí?

PRO
Radana LENCOVÁ

Nové psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a odpovídá potřebám současných písařů – dětí i dospělých. Je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script podporuje individualitu dětí.

Nové psací písmo je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Má řadu výhod.

1) Jednoduchá velká abeceda, na rozdíl od složitých barokních tahů současné školní normy, které v praktickém životě téměř nepoužíváme. 2) Písmo má volitelný sklon. 3) Napojování písmen je rovněž volitelné, nemusí být vůbec. Tím se eliminuje nečitelnost písma, která vzniká mimo jiné z nepřerušovaného psacího tahu. Napojování stylem přiřazování je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének – děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova, jak se to děje u písma na principu jednotažnosti. 4) Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou jednotažné písmo opouštějí. To se týká už i dětí na 1. stupni ZŠ. 5) Jednodušší písmo může být snáze čitelnější v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do ČR našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace. 6) Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusejí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě. 7) Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu. 8) Comenia Script má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což princip stávajícího písma neumožňuje. 9) Pro speciální účely je vypracována také bezserifová forma písma (bez možnosti napojení), vhodná například pro děti dysgrafické, mentálně či tělesně hendikepované. 10) V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje.

K námitkám kritiků jen pár poznámek:

1) Zvětšená střední výška je v proporci písma záměrně, neboť je důležitá pro čitelnost. 2) Nespojitost písmen. Sklon písma, stejně jako šířka písmen je věc individuální. Odstraníme-li ze současné školní normy pouze zúženost, nevyřešíme tím základní problém nečitelnosti. Ta se týká hlavně malé abecedy. Nečitelnost je především důsledkem jednotažného písma.  Jak budou psát děti v 7. třídě, když píší nečitelně již ve 3. třídě? Jak náročné to budou mít jejich učitelé? 3) Někteří kritici říkají, že Comenia Script je oproti stávajícímu písmu pomalé. Toto písmo může být možná o něco pomalejší, ale naopak zase čitelnější. Je mnoho lidí, pro které je spojené písmo pomalé. Hodnotíme-li však kvalitu písma, nespojené písmo vychází oproti spojenému jako lépe čitelné. Potvrzuje se to v písmu dětí i dospělých. 4) Comenia Script není produkt výtvarného světa – staví na ověřených principech, nesnaží se parafrázovat určitý typ přežité estetiky. Zde je na prvním místě funkce písma. U Comenia Scriptu jde o kvalitu komunikace.
Autorka písma Comenia Script.

PROTI
PhDr. Jan JEŘÁBEK

Kritiku návrhu písemné předlohy Radany Lencové bych shrnul do několika okruhů.

Za prvé – toto písmo je, navzdory tomu co se často uvádí, obecně pomalejší než stávající spojitý vzor. Expertka v této oblasti Klára G. Romanová, již ve třicátých letech minulého století, jasně prokázala, že nespojité písmo je výrazně pomalejší. Proto není navrhovaný vzor vhodný např. k rychlým poznámkám. Je tedy méně praktický.

Za druhé – tento vzor nutně nezaručuje lepší čitelnost než současná předloha. Čitelnost rukopisu vždy souvisí se situací v níž písmo vzniká a s konkrétní sociální rolí pisatele. Jinou vyžadujeme u oficiálních dokumentů (např. životopis pro zaměstnavatele), jinou u osobních poznámek (např. soukromý deník). Během své dvacetileté praxe (tj. mnoha tisíc rukopisů) jsem se setkal s minimem nečitelných rukopisů určených pro oficiální účely. Možná by čtenáře překvapilo, nakolik čitelné jsou dopisy vězňů, a to i těch, kteří dosáhli pouze základního vzdělání, svým kurátorům. Nespojitost Comenia Scriptu navíc podporuje problematické oddělování slov, resp. zaměnitelnost mezer mezi písmeny a slovy, jak je již dnes možné zřetelně pozorovat u dětí, které se tím to modelem pokouší psát.

Za třetí – z pohledu neuropsychologie (viz. např. práce Rudolfa Pophala) vede nespojitý a kostrovitý vzor k dezintegraci spojení vývojově starších vrstev, jež se projevují rytmickými pohyby sem-tam, v nichž se přirozeně střídá napětí s uvolněním (jako např. rytmická chůze či běh) a mladších, kortikálních vrstev mozku, jež se projevují záměrnými, nerytmickými pohyby (zde např. kostrovitými tvary jednotlivých písmen). Propojování těchto vrstev se děje právě díky spojitosti, obloukovitosti a smyčkám, jež v písmu umožňují rytmický pohyb. To je velmi žádoucí proto, aby pohybový vzor podporoval naše psychosomatické zdraví. Máte-li vědomou, systematickou zkušenost s pohybem, kterou lze získat např. praxí Feldenkreisovy metody, Alexandrovy techniky, taneční terapie nebo Tchaj-ťi čchuan, přesně víte o čem píši.

Za čtvrté – problematiku dyslektiků a leváků, na kterou se Radana Lencová odvolává, je myslím, spíše než-li písmovým vzorem, lépe řešit metodou výuky, jež se přizpůsobí konkrétní osobnosti a jejím problémům. Je totiž řada druhů či forem dyslexie, a to co jednomu dyslektikovi pomůže nemusí pomoci druhému. Nácvik smyček může být sice zprvu pro dyslektika obtížnější, nicméně jde o důležité cvičení a u některých může postupně pomoci překonat jejich obtíže.

Přestože jsem k návrhu Comenia Script kritický, je třeba uvést, že změna současné písmové předlohy je podle mého názoru žádoucí. Doufejme, že diskuse nad Comenia Scriptem tuto změnu podpoří.

psycholog písma a psychoterapeut
předseda České grafologické komory


AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB