Civilizace

Jak vzniká a končí válka

Jak vzniká a končí válka

Pondělí, 12 Listopad 2018 06:00 Mojmír Grygar / Mirko Radušević

 

Včera se po celém světě oslavovalo 100. výročí ukončení první světové války. Do Paříže, kde se konala ústřední oslava na vojenskou přehlídku a vzpomínkovou ceremonii přijeli představitelé některých současných světových velmocí - Donald Trump, Angela Merkelová nebo Vladimir Putin.

Československo v sovětském bloku

Československo v sovětském bloku

Pátek, 09 Listopad 2018 06:03 Oldřich Tůma

Československo bylo pevnou součástí sovětského bloku, a to nikoli až od komunistického převratu, ale už od konce války. Všechny politické síly, včetně prezidenta Beneše, považovaly spojenectví se SSSR za základní prvek bezpečnosti státu.

Esej - Juan Mayorga: Šedá Evropa – variace na jedno téma Prima Leviho

Esej - Juan Mayorga: Šedá Evropa – variace na jedno téma Prima Leviho

Úterý, 06 Listopad 2018 06:06 Juan Mayorga

Koncem roku 2005 v jednom rozhovoru s novinářem z týdeníku Die Zeit považoval v boji proti terorismu, tehdy již bývalý německý ministr zahraničí ministr, Joschka Fischer za nevyhnutelnou existenci „šedých zón“.

„Vždycky bude nevyhnutelná existence ,šedé zóny‘, ačkoli budeme samozřejmě dál vázáni ústavou a Ženevskou úmluvou o zacházení s válečnými zajatci,“ objasňoval tehdy problém Joschka Fischer. (vlevo na snímku spisovatel Primo Levi)

Deutschland spricht aneb ty budeš taky dobrej kluk

Deutschland spricht aneb ty budeš taky dobrej kluk

Pondělí, 05 Listopad 2018 06:00 Milan Faltus

 

Německý prezident (na snímku vlevo) doporučuje: ven z bublin…

Poslední rok prezidenta Beneše

Pátek, 26 Říjen 2018 06:05 Jiří Kocian

 

Druhý československý prezident dr. Edvard Beneš byl politikem, který byl nejméně dvakrát vystaven situaci, kdy rozhodoval o osudu státu, jehož byl spoluzakladatelem a tvůrcem. Zejména jeho rozhodnutí učiněná v září 1938 a v únoru 1948 jsou mnohými jeho odpůrci a kritiky odsuzována, a mnozí jej proto obviňují ze zodpovědnosti za tragický vývoj Československa. Jeho obhájci naopak prezidentova rozhodnutí vysvětlují jako nevyhnutelná v mezních a kritických situacích republiky. Jsou též ale hledány jejich příčiny zejména v chybné politické koncepci, v nesprávných předpovědích, v přílišných diplomatických kalkulacích, v přehnaném politickém taktizování a uhýbání, v osobních vlastnostech a také v prezidentově nemoci.

Prokletí československé nudle

Úterý, 23 Říjen 2018 07:56 František Roček

Z geografického hlediska území Československa se za první republiky vojensky nedalo dobře bránit - bylo „nudlí“. Československé území nemělo dostatečnou operační hloubku k rozvinutí obrany - nebyla větší než 200 až 250 km.

Sociální dopady budování socialismu

Úterý, 16 Říjen 2018 06:03 Jiří Kocian

Rok 1948 v Československu byl předělem především v politické oblasti, směřující k upevnění výsledků únorového komunistického převratu a k vytvoření institucionálních podmínek pro fungování politického systému založeného na monopolním vládnutí KSČ. Komunistický převrat však vedl k dalším hlubokým systémovým změnám i v hospodářské a sociální oblasti. (vlevo: Plzeň - pamětní deska průvodu dělníků a rolníků v Plzni v roce 1953)

Proti korektnosti, zdvořilosti. Habermas je pro divokou politickou scénu

Středa, 10 Říjen 2018 07:01 Steven Klein / AEON

Stali jsme se již rozumu zbavení? V různých demokraciích po celém světě osvícení komentátoři doporučují spoluobčanům, aby ve svých názorech byli otevření, přístupní a s dobrým úmyslem debatovali s lidmi opačného názoru. V současné ostré názorové polarizaci, na sociálních sítích, kdy častěji vystupují populističtí demagogové, mnozí objevují zdvořilost, jako něco čeho se nám údajně nedostává v našem veřejném životě. (vlevo německý filosof Jürgen Habermas)

Aristokratické vzpomínky na Mnichov

Středa, 03 Říjen 2018 06:07 Zdeněk Zbořil

 

Po osmdesáti letech se zdá, že o ujednání čtyř evropských velmocí o novém rozdělení Evropy ve prospěch budoucího „tažení na Východ“ bylo řečeno a napsáno téměř vše…

strana 1 z 107

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB