PEN klub se rozhodl udělit cenu Karla Čapka v letošním roce Václavu Jamkovi, spisovateli, básníkovi, esejistovi, publicistovi, překladateli z francouzštiny, bývalému diplomatovi a vysokoškolskému pedagogovi, nositeli Ceny Toma Stopparda, překladatelské ceny Josefa Jungmanna a důstojníkovi francouzského Řádu umění a humanitních věd.

Odborná porota ve složení Vladimír Karfík, Petr Kotyk, Markéta Mališová, Jan Šulc a Pavel Janáček jednomyslně schválila, aby Václav Jamek cenu obdržel za básnické a esejistické dílo. Převezme ji 13. února v rezidenci primátora hlavního města Prahy, který ceně letos udělil záštitu.

Cenu Karla Čapka založilo České centrum PEN klubu v roce 1994, kdy byla poprvé vyhlášena u příležitosti Světového kongresu PEN klubu v Praze. Uděluje se každý sudý rok za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda v souladu s usilováním Karla Čapka „laureát i jeho dílo nějak výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubráněny“.

Cenu představuje bronzová plastika v podobě rozevřené knihy s oboustranným reliéfem Karla Čapka, jejím autorem je akademický sochař Vladimír Preclík.


Share on Myspace