Ze Zprávy o českém knižním trhu 2018/2019, kterou vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a která se opírá o údaje poskytované Národní knihovnou ČR, vyplývá, že celkový růst ekonomiky se odráží i v oblasti vydávání knih, potažmo e-knih a audioknih. Český knižní trh v roce 2018 vzrostl o tři procenta (e-knihy pak o 12 procent, audioknihy dokonce o 16 procent) a jeho celkový objem činil přibližně 8,3 miliardy Kč.
Vydáno bylo cca 15 500 titulů, na pulty knihkupectví se jich ovšem dostane asi polovina – zbytek představuje mimotržní literatura, např. skripta, metodické příručky apod. Polepšila si jak beletrie, tak literatura pro děti, naopak výrazný pokles i tentokrát zaznamenaly učebnice a skripta. Téměř o čtyři procenta vzrostl poměr překladů vůči původní literatuře, přičemž mezi jazyky, z nichž se překládá, nadále dominuje angličtina (56,2 procenta, v pořadí druhá němčina jen 14,6 procenta, třetí slovenština 6,2 procenta a čtvrtá francouzština 5,2 procenta). 
Žebříčku největších soukromých vydavatelů knih v ČR stále dominuje dvojice nakladatelských domů Albatros Media (1505 titulů v roce 2018, což je o 330 více než v roce předchozím) a Euromedia Group (775), které nadále rozšiřují svá portfolia – AM o nakladatelství Vyšehrad a Panteon (k nimž letos přibylo ještě Domino), EG o značky Listen, Laser a Brána. Cestou akvizic se vydalo i nakladatelství Grada Publishing, které v roce 2018 koupilo Metaforu.
Čím dál charakterističtější je také propojování nakladatelské, velkoobchodní a maloobchodní činnosti, včetně internetového prodeje. Jednoznačně špatná zpráva přichází z oblasti maloobchodu: za posledních pět let ČR zchudla o 130 nezávislých knihkupectví (nyní u nás funguje cca 540 kamenných knihkupectví, z toho 187 v rámci velkých knihkupeckých řetězců). Naopak nadějné vyhlídky skýtá legislativní změna, která umožní k 1. květnu 2020 v ČR snížení DPH na e-knihy a audioknihy na 10 procent ze stávajících 21 procent.

Share on Myspace