Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky, jejímž zřizovatelem je Společnost Franze Kafky v Praze, pro letošní rok získal český spisovatel Milan Kundera. Na oznámení o udělení Ceny Franze Kafky odpověděl pořadatelům Milan Kundera telefonicky z Paříže, že se cenou cítí poctěn zvláště tím, že jde o cenu „Kafkovu“, cenu „od kolegy spisovatele", spisovatele jemu nad jiné blízkého.

Mezinárodní porota, složená z porotců ze šesti zemí, která rozhodovala mezi třemi nominovanými kandidáty, ocenila Kunderovu celoživotní tvorbu, která dnes „představuje nejen mimořádný přínos české kultuře, z jejíhož ducha přiznaně vyšla, ale i nepřehlédnutelný ohlas v kultuře evropské a světové, do kterých se dosud zapsala překlady ve více než čtyřiceti jazycích.“

Milan Kundera se tak přiřadil k řadě významných nositelů Ceny Franze Kafky, jakými se v minulých letech stali například Philip Roth, Amos Oz, Haruki Murakami, Margaret Atwood, Claudio Magris ale také Harold Pinter, Elfriede Jelinek či Peter Handke, kteří Cenu Franze Kafky získali dříve než Nobelovu cenu za literaturu.

Nakladatelství Atlantis od roku 1991 vydalo sedmnáct svazků Kunderova díla, naposledy první český překlad Kunderova francouzsky psaného románu Slavnost bezvýznamnosti v překladu Anny Kareninové.

Ve stejné době dostává konkrétní podobu rozhodnutí manželů Kunderových darovat Moravské zemské knihovně rozsáhlou rodinnou knihovnu, obsahující mimo jiné všechna česká i zahraniční vydání Kunderových prací a také rozsáhlý autorský archiv. Tyto knižní i archivní dokumenty budou pro veřejnost zpřístupněny elektronicky.

„Ocenění Milana Kundery v letošním jubilejním, dvacátém ročníku Ceny Franze Kafky a zároveň třicátém výročí založení Společnosti Franze Kafky v roce 1990 je svým způsobem symbolické. Byl to právě Milan Kundera, který ve svých esejích z 80. let vrátil naše končiny, v té době ještě za železnou oponou, na evropskou kulturní mapu; vymezil tu specifické hranice střední Evropy, v níž Kafkova Praha v sobě dodnes nese paměť křižujících osobitých, vzájemně se ovlivňujících a prorůstajících podnětů, českých, německých a židovských, napříč dramatickými dějinami středoevropského regionu. O tom, jak to odráží přímo Kafkovo dílo jako popis nejednoduchého místa lidské existence, píše Milan Kundera na mnoha místech svého mnohovrstevného díla,“ uvedl za Společnost Franze Kafky Vladimír Železný.

Společnost Franze Kafky se rozhodla podat nominaci Milana Kundery, „našeho středoevropského, evropského i světového spisovatele“, na Nobelovu cenu za literaturu.


Share on Myspace