Jaký je stav biografického výzkumu ve světě i v České republice? Na to odpovídá sborník Different Lives (Různé životy), který propojuje zástupce mnoha světových biografických pracovišť. Knihu uvádí významný britský historik Richard Holmes. Publikace nabízí globální perspektivu: sedmnáct odborníků popisuje tradici biografického výzkumu ve svých zemích.

Cílem publikace je odpovědět na otázku: jak může biografie přispět k lepšímu pochopení rozdílů mezi společnostmi a kulturami? Vzhledem k tomu, že jsou mezinárodně uznávané biografie téměř vždy psány britskými nebo americkými autory, je zastoupení České republiky úspěchem. Kromě České republiky je pozornost věnována USA, Číně a Nizozemsku. Další příspěvky se týkají Austrálie, Belgie, Kanady, Dánska, Islandu, Íránu, Itálie, Nového Zélandu, Španělska a Jižní Afriky. Kniha vychází jako první svazek edice Biography Studies (Biografická studia) v akademickém nakladatelství Brill. 

Česká republika je zastoupena příspěvkem Mgr. Jany Wohlmuth Markupové Between ‘Creators and Bearers of the Czech National Myth’ and an ‘Academic Suicide’: Czech Biography in the Twenty-First Century (Mezi „tvůrci a nositeli českého národního mýtu“ a „akademickou sebevraždou“: česká biografie ve dvacátém prvním století). Autorka se v textu zabývá historií českého biografického psaní a jeho podobami v současnosti. Pokouší se přitom pochopit, proč se na jedné straně jedná o čtenáři mimořádně oblíbený žánr, zatímco akademická obec se mu systematicky nevěnuje.

„Mezi laickými čtenáři jsou biografie stále atraktivní čtení. Tím spíše se však biografický výzkum neustále vyčleňuje z akademického světa a odborných diskusí, takže si mnohde vysloužil nálepku „akademická sebevražda“,“ říká Jana Wohlmuth Markupová a dodává: „Věřím, že právě tuto publikaci lze chápat jako krok k otevření diskuse o biografickém výzkumu i v českém prostředí, a to na základě impulzů ze zahraničí, kde probíhají již mnoho let.“  

Jana Wohlmuth Markupová vede pracoviště oboru Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK. Zabývá se tématy, které se týkají biografického výzkumu, teorie a metodologie orální historie, neoficiální kultury či disentu.  


Share on Myspace