Otevřený dopis nakladatelům rozeslal zaslal tento týden spolek Překladatelů Severu spolu Obcí překladatelů a facebookovou skupinou Tváře překladu. „Naším cílem je dosáhnout respektu k překladatelům. Prosíme nakladatele, aby uváděli na svých webových stránkách, v postech na sociálních sítích i v tištěných propagačních materiálech naše jména a jazyk, z něhož byl překlad pořízen. Právě díky nám mohou vydávat cizojazyčnou literaturu, která v České republice stále tvoří převážnou část trhu,“ uvedla za podepsané Jitka Hanušová. Otevřený dopis zveřejňujeme v plném znění.

Vážení nakladatelé,

při zahájení letošního frankfurtského veletrhu norská spisovatelka Erika Fatlandová označila překladatele za každodenní literární hrdiny a slova o tom, nakolik je práce překladatelů důležitá, zazněla během veletrhu i z úst dalších spisovatelů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří také naši práci oceňujete, pomáháte ji zviditelnit a projevujete nám respekt tím, že naše jména uvádíte nejen na obálkách či titulních stranách knih, ale především ve všech propagačních materiálech včetně ukázek.

Přestože se situace mění a počty příkladných nakladatelů narůstají, stále existují tací, kteří nás částečně či zcela opomíjejí nebo přímo porušují naše autorská práva. Právě ty bychom chtěli touto cestou požádat o nápravu. Prosíme, uvádějte na svých webových stránkách, v postech na sociálních sítích i v tištěných propagačních materiálech naše jména a jazyk, z něhož byl překlad pořízen. Díky nám překladatelům můžete vydávat cizojazyčnou literaturu, která v České republice stále tvoří převážnou část trhu. Nezapomínejte na nás ani u ukázek – mnohé z nich, které jsou ke stažení na Vašich webových stránkách či na stránkách Kosmasu, nenesou vůbec žádné označení. Nejenže tím porušujete autorský zákon, nýbrž škodíte i sami sobě, neboť po internetu pak mohou kolovat nijak neoznačené ukázky z knih, na jejichž vydání a překlad jste zakoupili práva.

Přitom přidat na web jednu kolonku, připsat do postu pár slov a vložit na začátek ukázky copyrightovou stránku či alespoň titulní list nezabere mnoho času a prakticky nic Vás to nestojí.

Vezměte také v úvahu, že čtenáři mají právo vědět, kdo knihu přeložil a z jakého jazyka, a že tato informace by měla být uvedena tak, aby nebylo nutné se k ní složitě proklikávat – jde o zásadní údaj, který minimálně některé čtenáře rozhodně zajímá. Údaj o překladateli a výchozím jazyce totiž prozrazuje i to, o jak kvalitní překlad se jedná.

Věříme, že jste si vědomi toho, že bez nás by řada knih, které vydáváte a prodáváte, vůbec nevyšla, že jsme pro Vás významnými partnery a že si naší práce vážíte. Oceníme, když nám to dáte na vědomí důsledným uváděním našich jmen – a to nejen na obálkách. Děkujeme Vám.

Kateřina Krištůfková, předsedkyně Překladatelů Severu

Alena Lhotová, místopředsedkyně Obce překladatelů

Roman Tilcer – Jménem správců FB skupiny Tváře překladu


Share on Myspace