Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, a Památník Ležáky spadající pod Památník Lidice, pořádají od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Stejně tomu je i letos, ve výročním třicátém roce od listopadu 1989.

Památník Lidice si letošní výroční rok připomínal cyklem Hovory o svobodě, ve kterém se probírala různá témata se svobodou a totalitou. Svoboda slova je nejbytostnějším znakem svobody. Poezie, básně a veškeré veršování je zase nejčistším projevem svobody slova.

Zrušení cenzury v roce 1989 i válečné veterány připomene 7. listopadu v Památníku Ležáky jednodenní recitační soutěž ve třech blocích, které budou doplněny o profesionální přednesy herců, kteří i letos zasednou v odborné porotě. Začne v 9.00 registrací soutěžících.

Cílem recitační přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. V letošním ročníku v odborné porotě zasedne herečka Marie Málková a Dana Černá. Dále herec Petr Burian a pedagožka Klára Litterová.

Přehlídka je určena dětem a mládeži do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. Ve všech kategoriích si soutěžící mohou vybrat libovolný text/báseň, kterou budou recitovat, a to na libovolné téma, v libovolném rozsahu a od libovolného autora – rozhodně je vítaná tvorba vlastní.

V rámci cyklu Hovory o svobodě, neboť si připomínáme 30 let od sametové revoluce, si účastníci mohli vybírat příspěvky také z této milníkové periody.

Soutěžící budou hodnoceni ve třech kategoriích:

• 1. – 3. ročník,

• 4. – 6. ročník,

• 7. – 9. ročník.

V závěru přehlídky obdrží účastníci Pamětní list a věcný dar. Vítězové ze všech tří kategorií obdrží diplomy a ceny pro vítěze. Porota má možnost udělit také speciální cenu, a sice „Cenu poroty“, a to v každé kategorii.


Share on Myspace