Dosud nepříliš známá díla provedená v barevném dřevořezu představuje do 8. srpna 2021 výstava Dřevo/řez Národní galerie Praha ve Veletržním paláci. Ojedinělá sbírka secesních a moderních dřevořezů z NGP doplněná zápůjčkou z Munchova musea v Oslu a Hablikovy nadace v Itzehoe připomene mezinárodní kontext středoevropské umělecké tvorby let 1900 až 1920. Na výstavě jsou zastoupena grafická díla Paula Gauguina, Edvarda Muncha, Emila Orlika, Walthera Klemma, Wenzela Hablika, Ericha Heckela, André Deraina, Františka Bílka, Josefa Váchala a dalších. 

Barevný dřevořez zažil kolem roku 1900 jako výtvarná technika svou uměleckou konjunkturu. Zasáhl i pražskou uměleckou scénu, která jej vnímala z mezinárodního pohledu. „Cestu k modernímu obrazu pomohl formovat od konce 19. století dřevořez – obraz vzniklý tiskem z dřevěné desky prořezávané noži. Klíčový pro takový obraz se stal umělcův vztah k materiálu, barvě, ploše, stopám nástroje, jež spolupůsobily na vyjádření jeho představy,“ uvádí autorka výstavy Eva Bendová.

V pěti kapitolách a s bezmála 150 exponáty výstava představuje mezinárodní kontext středoevropské umělecké tvorby, zejména inovativní transfer estetických prvků neznající hranic. Odpoví například na otázky, jaká byla po roce 1900 situace ve Vídni, v Praze a v Berlíně, či jaké inspirace přinesl japonský dřevořez nebo tvorba výrazných autorů, jakými byli Paul Gauguin, Edvard Munch, Félix Vallotton a němečtí expresionisté.

Vedle grafických listů budou zastoupeny také štočky, dřevěné plastiky a malby. Výstava představí rozsáhlý soubor děl ze Sbírky grafiky a kresby NGP, který bude doplněn o kolekci japonských dřevořezů ze Sbírky umění Asie a Afriky, o díla ze Sbírky umění 19. století a klasické moderny a knihovny a archivu NG. Několik zápůjček z mezinárodních i českých institucí a od soukromých sběratelů obohatí výstavu o zásadní exponáty. „Diváci budou mít zcela výjimečnou příležitost spatřit šest grafických listů a jeden grafický štoček Edvarda Muncha, které zapůjčilo Munchovo muzeum v Oslu,“ připomíná Petra Kolářová, kurátorka výstavy.

K výstavě vychází česko-anglická doprovodná publikace. Připravila ji autorka výstavy Eva Bendová, jež se v několika kapitolách věnuje vývoji moderního dřevořezu ve střední Evropě, ve spolupráci s Petrou Kolářovou, pojednávající o dřevořezech Paula Gauguina, a Otto M. Urbanem, zabývajícím se grafickou tvorbou Edvarda Muncha.

V rámci NGP On Air proběhnou dvě on-line přednášky s autorkou výstavy Evou Bendovou (Dřevořez – cesta k modernímu obrazu) a kurátorkou Petrou Kolářovou (Mezi malbou a plastikou: dřevořezy Paula Gauguina).


Share on Myspace