Od 2. do 16. října 2021 se již pošesté otevřou brány Lednicko-valtického areálu koncertům Lednicko-valtický hudební festival (LVHF), který letos připomene 280 let od úmrtí Antonia Vivaldiho.

„Podařilo se nám získat špičkové soubory z Itálie, Francie, Španělska a České republiky, jež patří již po mnoho let k nejlepším interpretům Vivaldiho hudby: Ensemble Matheus, Accademia Bizantina, Gli Incogniti nebo Europa Galante s Fabiem Biondim. V českém debutu na LVHF 2021 vystoupí aktuálně jeden z nejsledovanějších umělců klasické hudby, polský kontratenorista a breakdancer Jakub Józef Orliński,“ uvádí k letošnímu programu Jiří Partyka, umělecký a výkonný ředitel LVHF.

„Představíme Vivaldiho bohatý hudební odkaz nejen v podobě instrumentálních koncertů, ale také hudby komorní, duchovní a v žánru opery. Festival uvede několik novodobých premiér, včetně pavijské verze Vivaldiho opery Farnace, dvanáct premiér českých a řadu vivaldiovských objevů z posledních let, např. sonáty z Pisendelovy drážďanské sbírky,” dodává.

Koncertní nabídku tradičně doplní edukace pro školy, přednášky, které letos povedou přední vivaldiovští badatelé z České republiky a Itálie, a výstava současných fotografií Lednicko-valtického areálu pořízených historickou technikou fotografem Honzou Sakařem. Autory dramaturgie 2021 jsou španělský houslista a muzikolog Eduardo García Salas a umělecký ředitel LVHF Jiří Partyka.

„Dramaturgie 6. ročníku reflektuje žánrovou bohatost Vivaldiho hudebního odkazu s akcentem na jeho vazby na české země, zejména na Václava z Morzinu, Jana Josefa z Wrtby nebo Tomasse Vinciguerru, VI. hraběte z Collalta e San Salvatore, z jehož „collaltovské” sbírky zazní čtyři koncerty v české premiéře v podání Fabia Biondiho a souboru Europa Galante,” komentuje program festivalu dramaturg Eduardo García Salas.

„Jde o extrémně virtuózní skladby, které již předznamenávají styl musique galante druhé třetiny 18. století. Nesou v sobě velkou dávku melancholie, jako by předvídaly nejen smrt samotného skladatele, ale rovněž zánik celé jedné hudební epochy. Vivaldi v nich uchoval obraz plnosti a komplexnosti svého hudebního jazyka. Na hony vzdáleny didaktickému charakteru mnoha jeho houslových koncertů, které psal pro své žákyně v Ospedale della Pietà v Benátkách, pojímají veškerou Vivaldiho znalost houslí. Dokonce bych řekl, že vyjadřují Vivaldiho osobní velmi hluboký vztah k tomuto nástroji,” vyznává se ze svého vztahu k těmto koncertům Fabio Biondi.

V programu tradičně nechybí ani lichtenštejnská stopa v osobě Josefa Jana Adama z Lichtenštejna, na jehož dvoře působil Antonio Vivaldi kolem roku 1731 jako „Maestro di cappella“, jak dokládá titulní strana partitury opery Farnace, jejíž provedení bude jedním z vrcholů LVHF 2021. Celou dramaturgií pak prochází reminiscence na Vivaldiho slavný cyklus Čtvero ročních dob, dedikovaný právě hraběti Václavovi z Morzinu, ať již v podobě citací, například v opeře Farnace, nebo v podobě komorní verze Jara v úpravě Nicolase Chédevilla, kterou uvede český soubor Concerto Aventino.

LVHF 2021 bude neoficiálně zahájen koncertem 23. září 2021 v Lichtenštejnském zahradním paláci ve Vídni. Zazní díla Antonia Vivaldiho a Johanna Melchiora Pichlera v podání souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 za řízení Václava Lukse. V rámci koncertu si budou moci diváci prohlédnout jinak veřejnosti nepřístupné umělecké sbírky tohoto paláce, které zahrnují mimo jiné Rubensův cyklus Decius Mus nebo proslulý Zlatý kočár, ve kterém vjel kníže Josef Václav z Lichtenštejna 21. prosince 1738 slavnostně do Paříže jako nově jmenovaný císařský vyslanec ve Francii. 

Více se dozvíte na oficiálních stránkách festivalu www.lvhf.cz, facebookových stránkách a kanálu YouTube.


Share on Myspace