Virtuální výstava Antonín Rejcha znovunalezený vznikla při příležitosti výročí 250 let od narození tohoto českého skladatele, jehož život i tvorba byly významně spojeny s Francií a pobytem v Paříži. Rejcha, který se narodil v Praze byl vrstevníkem a přítelem Ludwiga van Beethovena, naturalizovaným Francouzem, široce uznávaným profesorem skladby a prvním rodilým Čechem zvoleným za člena Francouzské akademie krásných umění. Jeho všeobecně uznávaný přínos v hudební teorii a pedagogice v posledních letech doplňuje hlubší poznání Rejchy, jako odvážného a nápaditého skladatele.

„Výstava zpřístupňuje současný stav bádání včetně nejnovějších Rejchovských objevů. V devíti tematických celcích přibližuje pomocí autografních rukopisů z fondu Francouzské národní knihovny, archivních dokumentů, původních tisků z fondů Moravské zemské knihovny a dobových rytin místa, na nichž se odehrával Rejchův život, plný zvratů, počínaje rodnými Čechami přes Německo, Vídeň až do Paříže. Zaměřuje se také na různé aspekty jeho hudební a teoretické tvorby,“ uvedli k výstavě její autoři Jana Franková z Moravské zemské knihovny (MZK) a François-Pierre Goy z Francouzské národní knihovny (Bibliothèque nationale de France, BnF).

Výstava měla být dle původního plánu instalována vloni k příležitosti Rejchova kulatého výročí v galerii MZK. Pandemická opatření však vedla k jejímu přenesení do virtuálního prostoru, kde získala mnohem rozsáhlejší podobu. Díky tomu je obohacena například o ukázky z nové nahrávky Rejchovy kantáty Lenore v podání Filharmonie Brno, která vyšla na konci minulého roku. Výstava začíná 26. února v den Rejchových narozenin.

Výstava přispěla k uzavření memoranda o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu i digitalizace a výměnných stáží mezi MZK a BnF. „Práce nad konkrétním projektem ukázala, že je toho mnohem více, nad čím se obě knihovny mohou setkat, a po rozhovorech nad vědeckými záměry obou institucí a nad probíhající digitalizací národního fondu, kterou mají za úkol obě naše knihovny, jsme domluvili rámce naší spolupráce, které vzájemné memorandum jen potvrdilo. K jeho podpisu mělo dojít už loni v květnu, od té doby jsme termín setkání nad ním museli už třikrát odsunout. Navzdory tomu už reálná spolupráce probíhá a došlo i k první výměnné stáži. Což svědčí o tom, že naše spolupráce má už konkrétní podobu, která nemusela čekat na písemné stvrzení, k němuž teď došlo alespoň na dálku,“ říká ředitel MZK Tomáš Kubíček a dodává: „Memorandum i výstava ukazují, že navzdory všem omezením i v této situaci je mezinárodní spolupráce možná a snad ještě potřebnější než kdy dříve, protože více než jindy má i symbolický význam“.

Českou verzi výstavy zájemci naleznou na adrese https://rejcha.knihovny.cz a francouzská verze je k dispozici na https://reicha.knihovny.cz.


Share on Myspace