Od čeho je odvozený název července? Proč říkámemírnix týrnix“? Jak kombinovat titul či funkci se jménem? Odkud je slovo „brajgl? Proč se říká „jádro pudla“? A co má Panna Marie společného s panenkou skákavou? To všechno se dozvíte na twitterovém účtu Jazykovědma, jehož červencové posty přebíráme.

 

Hmyzí červenec (1. 7.)

Tipli byste si, od čeho je odvozený název měsíce červenec? Pokud hádáte, že od červené barvy dozrávajících plodů, je to tak! Možná byste už ale neuhodli, že červená barva je odvozená od hmyzu zvaného červec, ze kterého se dříve získávalo červené barvivo.

 

Zazvoňte na Novákovi, či na Novákovy (2.7.)

Máte správně jméno na zvonku? Aneb jak označit příjmením celou rodinu:

Když je v rodině muž, píše se -ovi: Novákovi.

Když jsou v rodině jen ženy, píše se -ovy: Novákovy.

Když použijeme slovo rodina, máme možnosti: rodina Novákových/Novákova (ne Nováková).

 

Humor není nikdy suchý (3. 7.)

Víte, že „suchý humor“ je vlastně oxymóron (tj. protimluv)? Slovo humor totiž pochází z latinského hūmor, což označuje vlhkost či tekutinu. Dříve se věřilo, že temperament (tedy i smysl pro humor) je daný prouděním tělesných tekutin (krev, žluč, černá žluč a hlen).

 

Kdy patří čárka před či (7. 7.)

Jak na čárku před „nebo“/„či“:

Čárka se nepíše, když se možnosti vzájemně nevylučují: Zavolej nebo napiš (tj. vybrat si můžeš obě možnosti současně).

Čárka se píše, když se možnosti vylučují: Stůj, nebo střelím! Žít, či zemřít? (Tj. vyber si jen jednu možnost.)

 

Co si počít s pozůstatkem duálu (8. 7.)

V češtině dříve existoval duál čili dvojné číslo, které označovalo počet právě dva. Jeho zbytky se zachovaly mj. u skloňování číslovky dva:

* 2. a 6. pád: dvou (ne dvouch), bez dvou piv, o dvou pivech;

* 3. a 7. pád: dvěma (dvěmi, dvouma), dvěma ženám se dvěma dětmi.

 

Slečně doktorce nepište (9. 7.)

Jak oslovovat titulem či funkcí vs. jménem:

Titul nekombinujeme se slečna, ale s paní: Vážená paní doktorko/starostko/profesorko (ne Vážená slečno doktorko).

Titul nekombinujeme s příjmením: Vážený pane inženýre/docente/řediteli (ne *Vážený pane inženýre Nováku).

 

Panna Marie skákavá (10. 7.)

Proč se říká „panenko skákavá“? Toto vyjádření údivu vzniklo zkomolením názvu obce Skoky u Žlutic, někdejšího poutního místa. Věřící do tamního kostela přicházeli uctívat zázračný obraz Panny Marie Pomocnice ze Skoků, dnešní „panenky skákavé“.

 

Gramatická chyba není pravopisná (13. 7.)

Myslíte si, že děláte gramatické chyby? Věřte mi, ty děláte málokdy. Ale pravopisné chyby, to je jiná!

Gramatika: skloňování, časování, slovosled… Gramatické chyby: Korektor rvát si z hlava vlas.

Pravopis: i/y, s/z, mě/mně… Chyby: Korektor si rve vlasi s hlavi.

Jakoby“ vs. „jako by“ nejen pro jakobíny (14. 7.)

*Jakoby píšeme dohromady, pokud lze z věty vypustit a nic se nestane (vycpávkové slovo): Šel jakoby pomalu.

Jako by píšeme zvlášť, pokud nelze vypustit a je součástí podmiňovacího způsobu: Šel pomalu, jako by už nemohl.

 

Tchyně má být na návštěvě krátce (15. 7.)

Tchyně může být výzva nejen v životě, ale hlavně v pravopise. Pravidly posvěcená je totiž pouze podoba s krátkým y, tedy tchyně, byť se často setkáváme s chybným tchýně. Pomůcka: jak dlouho chcete, aby se tchyně zdržela na návštěvě? Že krátce? Tak ji nepište dlouze!

 

Přírodní  nápoj z koky a koly (16. 7.)

Víte, že coca-cola se původně vyráběla z výtažků získaných z koky a koly?

Koka je jihoamerický keř, jehož listy obsahují kokain.

Kola je zase africký strom, jehož plody obsahují kofein. Velmi, řekněme, povzbuzující mix...

 

Výtržnosti s Bruegelem (17. 7.)

Máme sice pátek, ale ne že budete večer dělat „brajgl“! Mimochodem tento výraz pro nepořádek či chaos dostal jméno nejspíš podle nizozemského malíře Pietera Bruegela staršího, který proslul svými malbami překypujícími množstvím postav a dějů.

 

Data podle pravidel (20. 7.)

Datum je rodu středního. Mužský lze tolerovat jen pro rozlišení dat kalendářních a počítačových. Způsoby zápisu:

* 20. 7. 2020 s mezerami

* 20.07.2020 bez mezer, ale s nulou u jednociferných číslic

* 2020-07-20 sestupně, se spojovníkem a nulami

 

Nadměrně podprůměrný (21. 7.)

Nejen čárky zachraňují životy – také znalost cizích termitů. Chci říct termínů! Třeba tyto protikladné řecké předpony:

*  Hypo- značí pod ve smyslu podprůměrně (např. hypoalergenní produkt).

*  Hyper- značí nad ve smyslu nadměrně (hypertenze čili vysoký krevní tlak).

 

Jak si vyrobit dvanáctku (22. 7.)

Psaní výrazů složených z číslice (např. 12) a slova (např. stupňový):

1. Zapíšu číslici. Skloňuji v duchu, nedopisuji žádnou slabiku ani interpunkci.

2. Zapíšu slovo hned za číslici, bez mezery či spojovníku.

3. Tadá! Mám 12stupňové pivo (čtu: dvanáctistupňové).

 

Faustův pudl (23. 7.)

Proč se říká jádro pudla (podstata věci)? Tato fráze pochází z Goethova Fausta. Doktor Faust zaprodal svou duši ďáblu, který si pro ni přišel v podobě černého pudla. Když ďábel odhalil svou identitu, Faust zvolal: Das also war des Pudels Kern! (To tedy bylo jádro pudla!)

 

Na záchod se zachází (24. 7)

Povězme si o WC! Zkratka wc pochází z anglického water closet. To je doslova vodní komora či komůrka, čili česky řečeno splachovací záchod. A proč záchod? To je místo, kam se diskrétně zachází; podobně jako podchodem se podchází a přes přechod se přechází.

 

Český dolar (27. 7.)

Víte, že jsme dali světu dolar. Pravda, drobnou oklikou. Slovo dolar totiž vychází z německého Thaler, které vzniklo zkrácením z Joachimsthaler. To doslova znamená peníz z údolí sv. Jáchyma, což odkazuje k našemu Jáchymovu, kde se těžilo stříbro pro ražbu těchto mincí.

 

Co děláte na Googlu? (28. 7.)

Z pohledu jazyka!: Googlíte, gúglíte, či dokonce gůglíte?

* Převzatý pravopis googlit je nejčastější a stylisticky neutrální.

*  Počeštěný pravopis gúglit s ú je expresivní, ale v pořádku.

*  Písmeno ů se v cizích slovech nepíše, takže gůglit spíše ne.

 

„Ú“ versus „ů“ (29. 7.)

Proč v převzatých slovech píšeme „ú“, a ne „ů“?

* Protože „ů“ uprostřed domácích slov označuje, kde byla dříve dvojhláska [uo]. Kroužek nad „u“ je tedy pozůstatek někdejšího [o].

 Cizích slov se hláskové změny v češtině netýkají, proto v nich logicky „ů“ nepíšeme.

 

Zkratkou do zoo? (30. 7.)

Zoologické zahradě se hovorově říká zoo. Že je to jasné? Ano, ale:

* Zoo je celé slovo, nikoliv zkratka.

* Proto píšeme zoo jako každé jiné slovo: malými písmeny, s velkým počátečním písmenem jen na začátku věty.

* Pravopis ZOO či Zoo uprostřed věty je chybný.

 

Mluvíme s Němci jakoby nic (31. 7.)

Proč říkáme „mírnix týrnix“ ve významu „jakoby nic“? Jednak proto, abychom si jazyk kreativně zpestřili, jednak (nikoliv druhak) proto, že jde o germanismus. Českou verzi jsme si v písmu upravili k nepoznání, německá je poněkud smysluplnější: „mir nichts, dir nichts“.

 

Autorka je korektorka, překladatelka a copywriterka. Její profesní stránky najdete ZDEtwitterový účet Jazykovědma ZDE.


Share on Myspace