Pořadatelům kulturních akcí má pomoci projekt „Česká tleská“. Organizátoři vybraných akcí (výstav, koncertů, představení) budou moci natočit videopozvánku, z níž následně Česká televize vyrobí spot, který odvysílá na obrazovce.

„Zajímají nás všechny dobré kulturní akce z oblasti hudby, literatury, výstavnictví, divadla, filmu, sochařství, výtvarného umění a dalších oblastí společenského života lokálního, regionálního či celostátního. Ty, které se konají od poloviny června a v dalších letních měsících v České republice,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl, vedoucí projektu a jeden z šesti členů poroty, která bude události, jež získají podporu, vybírat.

Kromě něj se o výběr zasadí také třeba režisér Aleš Kisil či moderátor ArtZóny Saša Michailidis. „Hlavním kritériem nebude velikost akcí. Ale, vedle nezbytné kvality, především to, jaký význam mohou mít pro své fanoušky, diváky a posluchače, a jak oživí a obohatí kulturní nabídku v místech konání, tedy kdekoliv, i v těch nejmenších místech Česka,“ doplňuje Tomáš Motl.

„V průběhu pandemie jsme pomohli vždy těm, kteří to nejpalčivěji potřebovali. A nyní, když se může pomalu vracet do života i kultura, chceme pomoci i jí. Tleskáme všem, kdo se o to zasazují. Umožníme jim, aby prostřednictvím obrazovky ČT pozvali diváky na akce, které chystají,“ dodává generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Pro přihlášení stačí na speciální webové stránce www.ceskatleska.cz vyplnit krátký formulář. První pozvánky by se na obrazovce České televize mohly objevit již ve druhém červnovém týdnu.


Share on Myspace