Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již v roce 2017. Billboardaři však svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk. Teprve nyní uzavřelo Ředitelství silnic a dálnic smlouvu na odstraňování billboardů.

Dodavatelem je firma TANNACO, a.s. a ta má pro ŘSD za 72,5 milionů korun má provést zakrytí dosud nezakrytých reklam, odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Přitom již v dubnu 2017 sliboval tehdejší ministr dopravy Dan Ťok, že na odstraňování billboardů má přichystanou akci Kulový blesk. 

Billboardaři odstranili do 1. září 2019 celkem 3 853 reklamních zařízení. Veřejná správa jich odstranila celkem 456. Z toho ministerstvo dopravy odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy. Krajské úřady to stálo celkem 5,2 milionů korun a od majitelů billboardů zpětně vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic zaplatilo ministerstvo dopravy, se Kverulant ani po urgenci odpovědi nedozvěděl.

Za to, že billboardaři neodstranili svoje reklamním zařízení již v září 2017 tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili billbordaři jen jednu jedinou pokutu ve výši 110 tisíc korun. Byla jim uložena v Pardubickém kraji. Ostatní kraje a ani ministerstvo dopravy o žádné další podobné pokutě v říjnu 2019 nevěděli. Kverulant protestuje proti postupu veřejné správy, která na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém. Kverulant znovu apeluje na příslušné instituce, aby billboardaře za ignorování zákona začaly pokutovat a začaly od nich vymáhat náhradu nákladů v případech, že billboardy byly odstraněny za peníze daňových poplatníků.

Autor je ředitel a zakladatel Kverulant.org.


Share on Myspace