Rozhovor s Janem Svobodou o afrických přístupech ke společenským rozporům, specificky o etiopských příspěvcích k racionálnímu postoji k sociálním konfliktům. Dr. Jan Svoboda je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Rozhovor je součástí podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“: srozumitelně o strategických otázkách naší doby. Rozhovor připravil Marek Hrubec.

 


Share on Myspace