Rozhovor s Michalem Tomáškem o porozumění Číně, Japonsku a dalším zemím Dálného východu prostřednictvím pochopení jejich odlišných právních systémů. Prof. Michal Tomášek je proděkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor je součástí podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“: srozumitelně o strategických otázkách naší doby. Rozhovor připravil Marek Hrubec.

 


Share on Myspace