Přednášky, besedy, workshopy, letní školy, kurzy japonštiny, festivaly a třeba i výstavy. S cílem přispět k hlubšímu poznání současného Japonska a každodenního života běžných Japonek a Japonců otevírá Univerzita Palackého Japonské centrum.

Akce připravované Japonským centrem UP budou přístupné široké veřejnosti. První bude beseda s názvem Hanami aneb Svátky jara po japonsku. Slovo „hanami“ doslova znamená „pozorování květů“. Podrobně o tom, jaké květy lidé v Japonsku pozorují a jak toto období kvetoucích stromů prožívají, bude hovořit Shinobu Chinju, Japonka, která dlouhodobě žije v Olomouci.

Podle prorektora pro zahraničí UP Martina Kudláčka a zároveň iniciátora myšlenky vzniku Japonského centra vedl Univerzitu Palackého k jeho zřízení dlouhodobý zájem o budování strategického partnerství s japonskými univerzitami, organizacemi a japonskou ambasádou v ČR.

„Na UP již v minulosti vznikla kulturní centra, která nám pomáhají poznávat kultury daných zemí, představovat naší akademické obci, školám i veřejnosti z Olomouce a okolí cizí jazyky a podporovat jazykové vzdělávání na základních a středních školách. Kromě britského či francouzského centra máme na naší univerzitě také korejský Institut krále Sedžonga a čínský Konfuciův institut. Výuka japonštiny má na naší univerzitě dlouhodobou tradici, a Japonské centrum tak doplní v souladu s univerzitním strategickým záměrem výše uvedenou skupinu. Univerzitě Palackého umožní prohloubit spolupráci s našimi japonskými partnery a zároveň představí tradiční i moderní japonskou kulturu široké veřejnosti,“ uvedl.

Ve své přednáškové činnosti počítá Japonské centrum UP především s českými odborníky a odbornicemi na japonskou kulturu a společnost a zároveň s Japonkami a Japonci, kteří žijí v České republice. Centrum však vítá rovněž návrhy na akce i aktivity z řad veřejnosti. „Vždy rádi uslyšíme o lidech, kteří by u nás chtěli přednášet nebo vést workshop. Budeme se také těšit na návrhy na spolupráci a taktéž vítáme jakoukoliv zpětnou vazbu,“ řekla Halina Zawiszová, koordinátorka Japonského centra.

Dodala, že Japonské centrum UP se bude orientovat především na témata, která mají přiblížit život v současném Japonsku. „V průběhu roku se budeme snažit volit témata tak, aby korespondovala s ročními obdobími a s nimi spojenými událostmi. Chceme se věnovat japonské kultuře jídla a pití, oslavám každoročních svátků a životních událostí, studijnímu a pracovnímu životu současných Japonek a Japonců, cestování, umění, sportu i odívání. V rámci workshopů se pak kromě vaření japonských jídel nebo cvičení zaměříme i na tradičnější oblasti japonské kultury, například na přípravu čaje, kaligrafii, oblékání kimona nebo balení do látky (furošiki),“ doplnila Halina Zawiszová.

Přestože epidemická situace zatím nedovoluje, aby se slavnostní otevření centra uskutečnilo jinak než online, organizátoři akce i tak srdečně zvou všechny zájemce. Ve virtuálním prostředí se ceremoniál uskuteční v angličtině a jeho součástí bude krátký koncert i vyhlášení soutěže o nejlepší haiku. Jde o velmi krátkou japonskou básnickou formu, která je v současnosti již známá po celém světě.

„Věříme, že se epidemická situace zlepší. Zatím však počítáme s tím, že minimálně do podzimu budou naše akce a aktivity probíhat on-line. V létě máme v plánu uskutečnit letní školu zaměřenou na japonský jazyk nebo na vaření japonských jídel. Na podzim plánujeme kurzy japonštiny pro veřejnost, uskutečnit by se měl i víkendový kulturní festival (macuri). Kromě kulturních vystoupení, stánků s jídlem a workshopů chceme během festivalu zorganizovat i takzvaný sportovní den (undókai), během kterého si při tradičních japonských hrách a soutěžích užijí malí i velcí spoustu legrace,“ řekla koordinátorka centra. Informace o chystaných akcích jsou dostupné na webu a Facebooku Japonského centra.


Share on Myspace