Na tiskové konferenci pátého zasedání 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců 7. března státní rada a ministr zahraničních věcí Wang Yi řekl, že Čína svůj postoj k ukrajinské otázce vyjádřila mnohokrát: „Vždy jsme jednali objektivně a nestranně a vynášeli jsme úsudky a prosazovali názory nezávisle podle podstaty věci samotné.“

Objektivní a nestranný, správný, nezávislý – tato tři klíčová slova si zaslouží vysokou pozornost. Nezávislost je historickým principem století trvajícího boje Komunistické strany Číny. Lpění na nezávislosti je předpokladem a zárukou, aby Čína v turbulentní mezinárodní situaci vždy zastávala objektivní a spravedlivý postoj na základě podstaty věci samotné. To nejen odpovídá základním zájmům čínského lidu a světa, ale je to nutné ve světě rostoucí nestability, nejisté mezinárodní situace, období turbulencí a změn. Ukazuje to obraz Číny jako země usilující o zachování míru.

Wang Yi poté obsáhle vysvětlil čínskou pozici a návrh na řešení současné ukrajinské krize, shrnutou jako „čtyři nezbytnosti“ plus „šestibodová iniciativa“. Mezi zmíněné „čtyři nezbytnosti“ patří dodržování zásad Charty OSN, respektování a ochrana suverenity a územní celistvosti všech zemí, dodržování zásady nedělitelnosti bezpečnosti a vycházení vstříc oprávněným bezpečnostním obavám všech stran, dialog a vyjednávání, řešení sporů mírovými prostředky, zaměření se na dlouhodobou stabilitu regionu a vybudování vyváženého, účinného a udržitelného evropského bezpečnostního mechanismu.

Ukrajinská otázka má svou složitou historickou příčinu. Pouze tím, že se k této skutečnosti postavíme přímočaře a přijmeme oprávněné bezpečnostní obavy zúčastněných stran klidně a racionálně, můžeme účinně chránit posvátná práva na suverenitu a územní nedotknutelnost každé země, učinit průlom v bilaterálním dialogu a vyjednávání a vyřešit současnou situaci.

Čína vybízí k přímým jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou a apeluje na Spojené státy, NATO, Evropskou unii a Rusko, aby vedly rovnocenné dialogy. Vyzývá take mezinárodní společenství, aby poskytlo podporu vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou. Musí dojít k obnovení míru a ke konkrétním krokům směřujícím k pevné ochraně mezinárodního systému s OSN jako jeho jádrem.

Při řešení současné ukrajinské krize by OSN a příslušné strany měly přijmout koordinovaná a účinná opatření založená na mezinárodním právu, s krátkodobým cílem prosazovat diplomatické řešení napětí a dlouhodobým cílem dosáhnout regionálního míru a stability. Sankce nikdy nebyly zásadním a účinným řešením problému. Když se nebere ohled na legitimní bezpečnostní obavy stran, unáhlené vyvíjení silného nátlaku s rozsáhlými sankcemi se rovná přilévání oleje do ohně. Jak Wang Yi zdůraznil, musíme podporovat koncept společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti, opustit myšlenku výlučné a absolutní bezpečnosti, trvat na ukončení konfliktů vyjednáváním a řešení sporů prostřednictvím dialogu, posílit vzájemnou důvěru a společně budovat svět trvalého míru.

Wang Yi navrhuje „šestibodovou iniciativu“, která má zabránit rozsáhlé humanitární krizi na Ukrajině. Nejvyšší prioritou je co nejvíce zmírnit situaci na místě, zabránit eskalaci konfliktu nebo dokonce jeho vymknutí kontrole. Zejména je nutné zabránit vzniku rozsáhlé humanitární krize.

Vyhýbání se politizaci humanitárních záležitostí je důležitou zárukou bezpečného, včasného a hladkého rozvoje humanitárních operací. K dosažení tohoto cíle „šestibodová iniciativa“ zdůrazňuje, že všechny zúčastněné strany musí při provádění těchto operací dodržovat zásady neutrality a nestrannosti. Důležitou koordinační roli v humanitární pomoci Ukrajině by měla hrát OSN.

„Šestibodová iniciativa“ vychází ze skutečných potřeb skupin lidí potřebujících humanitární pomoc, jako jsou vysídlené osoby, civilisté a cizinci na Ukrajině.

Čína svými slovy a činy splnila svou odpovědnost významné země. Wang Yi rozhodně prohlásil, že „Červený kříž Číny poskytne Ukrajině dávku nouzové humanitární pomoci co nejdříve“. Závazek se stává se jasnou ilustrací pokračujícího úsilí Číny překonat humanitární krizi v Ukrajině.

Ochrana národních zájmů byla vždy základním úkolem čínského ministerstva zahraničních věcí. Bezpečnost a legitimní práva a zájmy zámořských čínských občanů a institucí jsou smyslem čínské diplomacie. Wang Yi zdůraznil, že ukrajinská krize je náhlá. Ústřední výbor Komunistické strany Číny a Státní rada Číny přikládají velký význam bezpečnosti krajanů na Ukrajině. Generálnímu tajemníkovi Xi Jinpingovi (Si Ťin-pchingovi) na tom osobně záleží a mnohokrát žádá o zajištění bezpečnosti každého čínského občanu na Ukrajině.

Od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Ukrajinou před 30 lety se Ukrajina stala po Rusku a Kazachstánu třetím největším obchodním partnerem Číny v Eurasii, Naopak Čína se stala největším obchodním partnerem Ukrajiny. Obě strany dosáhly plodné spolupráce v oblasti vědy a techniky, vzdělávání a kultury a udržovaly úzké vztahy. Vzhledem k tomu, že se situace na Ukrajině změnila, čínské ministerstvo zahraničních věcí okamžitě aktivovalo nouzový mechanismus konzulární ochrany, udržovalo úzkou komunikaci se všemi stranami a přijalo řadu opatření k zajištění bezpečnosti krajanů na Ukrajině.

Nejprve si státní rada Wang Yi okamžitě zatelefonoval s ruským ministrem zahraničí a navrhl mírovou cestu k vyřešení obav všech stran prostřednictvím dialogu a vyjednávání, poté se během hovoru zaměřil na zajištění bezpečnosti čínských občanů na Ukrajině. Různé složky ministerstva zahraničí úzce spolupracovaly, komplexně vyhodnotily změny situace a na základě různých možností okamžitě zformulovaly proveditelný dobrovolné bezpečné evakuace čínských občanů a aktivovaly nouzový mechanismus konzulární ochrany. Využily časová okna, které se ve válečné situaci objevují, k organizaci nouzových evakuačních operací, vynaložily veškeré úsilí k přesídlení a převozu čínských krajanů a poskytovaly veškerou možnou pomoc krajanům, kteří ještě nebyli evakuováni. Ukrajinská vláda stejně jako vlády Ruska, Moldavska, Rumunska, Polska, Maďarska, Slovenska, Běloruska a dalších zemí poskytly bezpečnostní a evakuační zařízení pro tuto operaci.

Čínská strana za pouhý týden realizovala bezpečný a řádný přesun více než tří tisíc čínských občanů. Za tak účinnou přesídlovací operací stojí starost o vlast a obětavost diplomatů.

Wang Yi zdůraznil, že naprostá většina zemí se staví proti „nové studené válce“ a rozdělení světa. Jak řekl, tváří v tvář turbulentnímu a měnícímu se světu Čína vždy představovala stabilitu a pozitivní energii. I nadále bude neochvějně držet vysoko prapor míru, rozvoje a spolupráce a podporovat budování nového typu mezinárodních vztahů.

 

Autor je viceprezident Čínského institutu mezinárodních studií.


Share on Myspace