Zpráva o práci vlády čínského premiéra Li Kche-čchianga předložená koncem května mimo jiné zdůrazňuje, že nebude šetřit úsilím při pravidelné prevenci a kontrole COVID-19, ale stejně tak nebude ztrácet čas při prosazování hospodářského a sociálního rozvoje.

V letošním roce vydá Čína zvláštní státní dluhopisy na boj proti epidemii koronaviru v hodnotě jednoho bilion yuanů (asi 141 miliard amerických dolarů). Aby podpořila zemědělskou produkci, zvýší plochu vysoce kvalitní zemědělské půdy o 5,33 milionu hektarů. Letos tak zajistí dodávku potravin pro 1,4 miliardy lidí.

Čína také zvýší úsilí o snížení daní a poplatků. Očekává se, že v letošním roce se sníží daně pro podniky o více než 2,5 bilionu yuanů (asi 353 miliard amerických dolarů).

Nevzdává se ovšem snahy zajistit účinnější ekologickou ochranu životního prostředí. Proto si stanoví priority v oblasti omezování znečištění ovzduší v klíčových oblastech průmyslových oblastech.

Čína se bude snažit zajistit dosažení rozvojových cílů, aby zvítězila v boji proti chudobě a dokončila budování mírně prosperující společnosti ve všech ohledech letošního roku, přestože si pro rok 2020 nestanoví žádný konkrétní cíl hospodářského růstu.

Letošní cíl v oblasti nových pracovních míst ve městech byl stanoven na více než devět milionů, přičemž míra nezaměstnanosti ve městech dosáhne asi šesti procent. Vláda se také zavázala, že letos zajistí odstranění chudoby mezi všemi venkovskými obyvateli žijícími pod současnou hranicí chudoby.


Share on Myspace

Nevyčerpané předplatné vrátíme plátcům do poloviny měsíce června, a to na účet nebo složenkou, podle toho jak bylo předplatné uhrazeno.

Děkujeme všem předplatitelům za dlouhodobou  podporu Literárních novin

Miroslav Pavel

vydavatel