Ve věku 79 let zemřel 21. února básník Stanislav Dvorský, který za sbírku básní Oblast ticha získal v roce 2007 cenu Magnesia Litera.

Stanislav Dvorský byl nejen básník, ale i hudebník a grafik. Spoluzakládal Traditional Jazz Studio (působil v něm jako textař, klavírista či zpěvák v letech 1957 až 1963), od roku 1968 do roku 1985 byl výtvarníkem v hudebním vydavatelství Supraphon, poté v nakladatelství Panorama. Po roce 1989 spolupracoval s různými nakladatelstvími jako editor a grafik, staral se i o o grafickou úpravu časopisu Tvar.

V roce 1989 spoluzaložil Společnost Karla Teiga, jejímž předsedou byl v letech 1993 až 1998. Mimo jiné vydal sbírky Zborcené plochy (Torst 1996), Hra na ohradu (Torst 2006) a Oblast ticha (Knihovna Jana Drdy 2006). „Dvorského literární tvorba se pohybuje v žánrově obtížně zařaditelném prostoru, inklinuje k volnému verši, jindy k básnické próze, nezřídka i v rámci jednoho textu. Mnohovrstevné vnitřní monology se odvíjejí na základě volných asociací, ale pohybují se i v kruhu věčných návratů k obsedantním motivům. Vztah k surrealismu, s nímž bývá Dvorský spojován, má v jeho uměleckých i teoretických textech podobu konfrontační; charakterem obraznosti a „agresivním“ nakládáním s jazykem je v surrealistickém kontextu blízký tvorbě Benjamina Péreta,“ napsala o jeho poezii Veronika Košnarová ve Slovníku české literatury.

Psal také studie, eseje či recenze, spoluorganizoval výstavy. V letech 1960 až 1969 se účastnil aktivit okruhu UDS (volné uskupení postsurrealistických tvůrců, které se zformovalo na přelomu padesátých a šedesátých let), ve kterém působili i Vratislav Effenberger či Petr Král.


Share on Myspace