Situačně-poetický dokument k 100. výročí narození brněnského básníka, prozaika a novináře Jana Skácela uvádí ČT art ve středu 9. února od 20:15. 

„Snímek si klade za cíl vystihnout dílo a povahu Jana Skácela, a to nejen jako básníka, spisovatele a novináře, ale také jako milovníka života, přírody a lidí,“ uvádí dramaturgyně Irina Minaříková a upřesňuje: „To vše jsme hledali v místech pro Skácela typických, třeba v Pouzdřanské stepi, v ulicích Brna, v bytě, kde bydlel, před jeho oblíbenou, dnes už však neexistující hospodou Bellevue, ale i jinde.“

Tvůrci dokumentu se rozhodli přistupovat k Janu Skácelovi jako k subjektu literárně-společenských dějin, jehož role v soukolí režimních a kulturních událostí je neochvějná a v dnešní době často přikrášlovaná. Ve filmu se pokouší vymezit vůči zažitým představám o Skácelovi a zároveň interpretacím jeho díla v minulosti. „Vybrali si cestu, která je postavena na místopisném hledání střípků ze života básníka a na setkáních s různými osobnostmi, kteří mají k němu vztah,“ říká kreativní producent Patrick Diviš z brněnského studia České televize a doplňuje: „Přináší tak kaleidoskop myšlenek, míst, vzpomínek a pocitů, které mají společného jmenovatele: Jana Skácela.“

V dokumentu vystupují lidé, kteří Skácela pamatují či jej zkoumají skrze jeho dílo, například básníci Pavel Kolmačka a Petr Hruška. Prostor dostali i studenti břeclavského gymnázia, kde Skácel studoval. Diváci uvidí také dramatika Karla Steigerwalda, který se v roce 1989 potkal se Skácelem ve Slovinsku, kde přebíral literární cenu. Jan Skácel je autorem mnoha básnických sbírek včetně poezie pro děti, absolventem filozofie na Masarykově univerzitě, působil jako kulturní referent deníku Rovnost, byl členem literární redakce brněnského rozhlasu či šéfredaktorem kulturní revue Host do domu. Publikoval v samizdatu a v exilové literatuře. Jeho tvorbu charakterizuje zejména silný vztah k Moravě.


Share on Myspace