Ve věku 78 let zemřel český básník Petr Král. Jeho úmrtí oznámil Deníku N s odvoláním spisovatelovy blízké vydavatel Martin Reiner.

Básník, prozaik, esejista a překladatel Petr Král (*1941) vystudoval FAMU, pracoval jako redaktor filmové literatury v nakladatelství Orbis. V roce 1968 emigroval do Francie, kde přednášel o filmu, pracoval jako lektor, fotolaborant, tlumočník aj., po roce 1989 působil krátce na čs. velvyslanectví v Paříži, poté žil v Praze. Publikoval česky i francouzsky, mimo jiné kritická díla o moderní poezii a o surrealismu v Československu, překládal z francouzštiny i do francouzštiny.

Je autorem básnických sbírek Právo na šedivou, Soukromý život, Staronový kontinent, Pro anděla, Masiv a trhliny, Přesuny, Město je náš les, Kolem vejce aj., próz Pařížské sešity, Základní pojmy, Arco a jiné prózy aj, studií Voskovec a Werich čili Hvězdy klobouky, Groteska čili Morálka šlehačkového dortu aj.

V roce 2006 vyšel v nakladatelství Akropolis jeho knižní rozhovor s Radimem Kopáčem, nazvaný Úniky a návraty. Roku 2015 vydalo nakladatelství Torst obsáhlý výbor z Králových kritických statí a esejů pod názvem Vlastizrady, za který mu později byla – s přihlédnutím k celému jeho dílu – udělena Státní cena za literaturu.

V roce 2010 obdržel z rukou francouzského velvyslance Pierra Lévyho, insignie komtura francouzského Řádu umění a literatury, nejvyšší možnou hodnost tohoto řádu v oblasti kultury. Tento řád dostal jako vyjádření uznání výjimečné cesty básníka mezi dvěma krajinami a mezi dvěma jazyky, mezi češtinou a francouzštinou – dvěma jazyky poezie, které oslovují lidi bez ohledu na hranice.

V roce 2019 ho vyznamenala Francouzská akademie spolu s dalšími 63 osobnostmi za působení ve francouzské kultuře.


Share on Myspace