S architekty, kteří přetvořili sny biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695) v realitu a proměnili část válkou zdevastované Moravy ve středoevropský barokní klenot, ukazuje v Arcidiecézním muzeu reinstalovaná výstava Za chrám, město a vlast II. Původní expozice v Olomouci představovala biskupovy malíře, kopisty a umělecké agenty, nyní je doplnila část výstavy prezentovaná do konce září v kroměřížském zámku, která byla věnovaná právě architektům a jejich stavbám.

„Bylo nám líto, že bychom návštěvníky olomoucké výstavy zaměřené na život biskupa Karla připravili o tu kroměřížskou část. Proto jsme přestěhovali alespoň jeden její segment do Arcidiecézního muzea a výstavu prodloužíme až do 5. ledna 2020,“ říká kurátor Miroslav Kindl.

„Představujeme tak nejen nejdůležitější biskupovy architekty Filiberta Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencallu, ale také stavby, které pro něj uskutečnili. Díky tomu nabídneme olomouckým návštěvníkům komplexnější pohled na osobu biskupa Karla, který stál za přestavbou zámku v Kroměříži, rezidence v Olomouci či vytvořením nádherné Květné zahrady,“ uvádí Kindl.

Kromě toho však Karel z Lichtensteinu-Castelcorna shromáždil cenné sbírky grafik, mincí, knih, hudebnin a obrazů, včetně světoznámého Tizianova díla Apollo a Marsyas.

Originály listin

Výstava Za chrám, město a vlast II představuje také nejrůznější listiny spjaté s životem a dílem biskupa Karla. Návštěvníci si mohou prohlédnout papežovu bulu s jeho jmenováním olomouckým biskupem, potvrzení o absolvování salzburské školy či darovací listinu, v níž věnoval biskup svou knihovnu diecézi.

„Všechny tyto dokumenty jsou nesmírně vzácné, a proto nemohly být celou dobu vystaveny jejich originály, ale jejich faksimile. Nyní se však na výstavu opět vrátily vzácné originály,“ říká Kindl.

Nové publikace o biskupově životě a díle

Od listopadu bude k dispozici také dvojice knih mapující život Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a jeho sběratelské a stavitelské dílo. „Jde o dvě publikace, z nichž se každá zaměřuje na něco jiného. V prvním díle editovaném Ondřejem Jakubcem přiblížíme život biskupa Karla. Druhá část, která vznikala pod záštitou Rostislava Šváchy, se zaměřuje na jeho architektonickou a sběratelskou aktivitu,“ říká Miroslav Kindl.

Jakubcova kniha Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695). Olomoucký biskup a kníže střední Evropy obsahuje devatenáct statí z pera devatenácti autorů o středoevropských umělcích, které biskup zaměstnával. „Je tam například velice zajímavá kapitola o luxusním zboží, které si biskup nechal dovážet. Jsou tam i úvahové kapitoly o tom, kdo byl biskup Karel ve světle čarodějnických procesů na Šumpersku a Velkolosinsku, kde rozhodl o osudu děkana Lautnera,“ říká autor výstavy.

Druhý díl navazuje na kroměřížskou část výstavy a nese název Místa biskupovy paměti. „Zde se čtenář dozví podrobnosti o důležitých podnicích, které biskup za svého života uskutečnil a není to jen architektura, ale i sbírky,“ dodává Kindl.

 


Share on Myspace