Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustí programy na podporu podnikatelů, na které v loňském listopadu a prosinci dopadla vládní protiepidemická opatření. V programech „COVID-Nepokryté náklady-Sektorová podpora“ a „COVID-2022“ – Sektorová podpora mohou žádat také podnikatelé z oblasti kultury.

V této souvislosti budou podpořeny subjekty z oblasti:

Pořádání akcí a eventů (organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb).

„Covidová pandemie dopadla na kulturu velmi těžce. Akce byly kapacitně omezeny, velké akce se nemohly konat vůbec,“ řekl ministr kultury Martin Baxa, a dodal: „Jsem velmi rád, že se dohoda o kompenzacích podařila. Původní vláda Andreje Babiše, která ústy ministra Havlíčka slibovala podnikatelům kompenzace, nám nezanechala ve svém návrhu rozpočtu pro tyto účely vůbec žádné peníze. Nakonec se podařilo finanční prostředky najít a věřím, že pomohou k restartu kultury.“

COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Z programu budou moci čerpat podnikatelé, kterým v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat alespoň o 50 procent oproti stejnému období roku 2019 (2018). Pro organizátory akcí je pak rozhodné období 1. listopad 2021 až 28. únor 2022. Žadatelům bude poskytnuta podpora ve výši 50 procent nepokrytých nákladů (70 procent pro organizátory akcí). Maximální možná výše podpory na jednoho žadatele činí 1,5 milionu korun (tři miliony pro organizátory akcí). Alokace výzvy je dvě miliardy Kč.

COVID 2022 – Sektorová podpora

Podpora je určená pro podnikatele s poklesem tržeb za rozhodné období alespoň o 50 procent. Za každého zaměstnance v pracovním poměru získá jeden žadatel 500 korun na den. Žádat mohou podnikatelé ve výše uvedených sektorech (kromě zájezdové dopravy). Podpora bude poskytována na období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 do maximální výše 1,5 milionu korun (pro organizátory kulturních a sportovních akcí včetně organizátorů seminářů, konferencí a veletrhů od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 do maximální výše tří milionů). Předpokládaná alokace je 1,75 miliardy Kč.

Další informace k programům budou k dispozici v rámci jednotlivých výzev vypsaných na webu MPO. Předpokládaná alokace programů na pomoc podnikatelům je zhruba pět miliard korun. MPO dále předpokládá, že programy budou vypsány přibližně do týdne.


Share on Myspace