V létě se na hradě Lipnice nad Sázavou chystá významná událost spojená s českou historií a kulturou: přesně po 600 letech se sem jako na místo svého vzniku na dva měsíce vrátí vzácný originál středověkého latinského rukopisu, takzvaná Lipnické bible. Od 26. června do 30. srpna se stane hlavním exponátem výstavy Příběh Lipnické bible. Tato kulturní památka bude zapůjčena z Muzea bible ve Washingtonu, které je dnes jejím majitelem. Kromě výstavy připravuje pořádající Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici vydání rozsáhlé monografie Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku.

Když v květnu 1421 neznámý písař dopisoval v Lipnici poslední řádky obsáhlé latinské bible, na níž usilovně pracoval přinejmenším celý uplynulý rok, České království se zmítalo ve víru vleklé nábožensko-politické krize a k tomu muselo čelit vojenskému nátlaku. Lipnice nad Sázavou tehdy patřila jednomu z nejmocnějších mužů země, Čeňkovi z Vartenberka. Ten zde v hradní kapli čtyři roky předtím nechal za skandálních okolností vysvětit na kněze přívržence kalicha. Začátkem června 1421 se pak tento český šlechtic zúčastnil slavného sněmu v Čáslavi, na němž byla odmítnuta platnost korunovace Zikmunda Lucemburského, a naopak přijata závaznost základního husitského programu ve znění Čtyř pražských artikulů.

„Lipnická bible, dosud málo známý latinský rukopis uložený v USA, je tichým svědkem neklidného času husitských válek. Jeho unikátnost spočívá nejen ve stáří, ale také v tom, v jak zachovalém stavu je,” zdůrazňuje Ladislav Langpaul ze Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. „Bible obsahuje nejen výtvarný doprovod, ale i množství osobních poznámek, jak text vykládat v tehdejších diskusích mezi katolíky a kališníky. S velkou pravděpodobností ji v době husitských válek užívaly obě znepřátelené strany, takže knihu můžeme i v současné době brát jako symbol inspirující smíření v Čechách,” dodává Langpaul.

Lipnická bible bude vystavena ve druhém patře Thurnovského paláce hradu Lipnice nad Sázavou za přísných technických a bezpečnostních opatření. Do místnosti nesmí dopadat světlo a čidla budou hlídat správnou vlhkost. Vedle samotné knihy se návštěvníci výstavy Příběh Lipnické bible seznámí na informačních panelech se zajímavostmi z její historie i s širšími souvislostmi. Zároveň si kodex budou moci virtuálně prolistovat na dotykovém displeji.

Po skončení hlavní turistické sezóny bude originál Lipnické bible vystaven od 1. do 15. září v Zrcadlové síni Klementina v Praze.

Odborná kolektivní monografie Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku shrnuje nejnovější výzkum o Lipnické bibli i širší kontext jejího vzniku. Kniha vyjde 26. června v den zahájení výstavy. Podpořit její vydání lze prostřednictvím crowdfundingového portálu HitHit zde.


Share on Myspace