Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci budou mít dalších pět měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak jako dosud. Stát nakladatelům zaplatí náhradu ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné on-line.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se ve čtvrtek 11. února dohodl s předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která by do konce června 2021 umožnila úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze.

„Jsem moc rád, že jsme se s panem Vopěnkou domluvili, protože možnost přístupu k Národní digitální knihovně až do letních prázdnin je pro studenty a vědecké pracovníky v období pandemie nenahraditelným nástrojem, bez kterého by se oblasti vzdělávání a výzkumu nebyly schopné obejít,“ říká ministr Zaorálek. Jde o digitální knihovny

Koronavirová pandemie již v minulém roce výrazným způsobem omezila služby knihoven spjaté s fyzickým přístupem uživatelů k jejich fondům. Knihovny byly zcela uzavřeny nebo nabízely výpůjční služby a provoz studoven s řadou omezení. Díky vyjednávání Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S a se SČKN loni v březnu podařilo uzavřít mimořádné krátkodobé kolektivní licenční smlouvy, které umožnily úplné otevření digitálních knihoven zahrnující autorsky chráněná díla (přístup byl umožněn od března do května 2020 a následně byla uzavřena další licenční smlouva od listopadu 2020 do února 2021).

Licenční smlouvy byly v tomto období poskytnuty bezplatně a vztahovaly se na všechna díla chráněná autorským zákonem včetně nejnovější literatury. Přístup k digitálnímu obsahu měli a znovu budou mít především vysokoškolští studenti a pedagogové či vědečtí pracovníci. V současné době je do systému zaregistrováno 103 institucí, zejména vysokých škol a vědeckých ústavů.


Share on Myspace