S přihlédnutím na současnou pandemii a související komplikace v organizaci příprav neproběhne letošní ročník Brněnské muzejní noci. Všechny instituce zapojené do organizace události se dohodli na zrušení.

Brněnská muzejní noc, každoroční událost organizovaná desítkou kulturních institucí města Brna, byla již na jaře po zvážení přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií přesunuta z každoročního květnového termínu na listopad.

Po dohodě byl vybrán termín 14. listopadu 2020, kdy se měla také odehrávat Evropská muzejní noc a město Brno mělo zároveň zakončit celý projekt Muzejní noci konaný v České republice. Ani tento termín však není v současné situaci možné uskutečnit, a proto zapojené organizace hledají nový termín v následujícím roce 2021.

Asociace muzeí a galerií, hlavní organizátor Muzejních nocí, zvažuje možné formáty události s ohledem na aktuální situaci a jí vyvolané bezpečnostní požadavky pro pořádání akcí většího rozsahu.

„Moravská galerie jako hlavní organizátor Brněnské muzejní noci reagovala na nejistou situaci a zároveň pochybnosti ostatních institucí o pořádání události tak velkého rozsahu. Pevně věříme, že s o to větším úsilím vynahradíme návštěvníkům Muzejní noc v následujícím roce,“ podotýká Andrea Vojtěchovská, náměstkyně pro komunikaci s veřejností Moravské galerie v Brně.


Share on Myspace