Muzeum hlavního města Prahy uzavírá od 15. června hlavní budovu na Florenci kvůli rekonstrukci interiérů, díky níž se výstavní sály připraví na instalaci nových expozic a výstav. Zmodernizováno bude i zázemí pro návštěvníky.

Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy byla postavena v letech 1896–1898 podle návrhu architekta Antonína Balšánka, pro veřejnost pak byla společně s expozicemi slavnostně otevřena 27. září 1900. Za 120 let své existence neprošla žádnou větší/generální rekonstrukcí. Probíhaly v ní pouze dílčí úpravy především technického charakteru. Její celková generální rekonstrukce byla připravována již od roku 2004. V roce 2012 byla dokončena celková obnova fasády, včetně zrestaurovaných plastických prvků.

Po 120 letech je podle vedení muzea nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením, které je již na hranici životnosti. Součástí rekonstrukce interiérů bude i vybudování výtahu, čímž se celá budova stane plně bezbariérovou. Nově bude dislokováno a upraveno zázemí pro návštěvníky – pokladna, šatna, muzejní obchod a toalety.

Zaměstnanci muzea postupně zabalí 578 sbírkových předmětů z historických sbírek muzea a 744 archeologických exponátů, které se přestěhují do depozitářů. Zajímavostí je, že budovu neopustí Langweilův model Prahy. Bude pro něj zhotoven speciální obal, jakýsi sarkofág tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Při rekonstrukci budou také ochráněny umělecké a umělecko-řemeslné prvky, které jsou součástí muzejní budovy, jako například malované stropy z domů U Císařských na Václavském náměstí nebo z Vaječného trhu (dnešní Rytířská ulice) či z kláštera cyriaků na Starém Městě. Rekonstrukce bude zahájena 1. září, hlavní budova by se měla znovu otevřít pro veřejnost na podzim v roce 2022.

Zrekonstruovanou budovu otevře velká výstava rozloženého Langweilova modelu Prahy s využitím moderních audiovizuálních technologií a interaktivních prvků. Model je světovým unikátem a zároveň nejznámějším exponátem hlavní budovy, příležitost vidět ho v rozložené podobě se vyskytne jednou za několik desítek let. Na výstavě budou navíc k vidění další modely Prahy – od historických až po ty současné.

„Rekonstrukce interiérů hlavní budovy bude nepochybně náročná. Věřím ale, že se nám díky ní podaří této krásné novorenesanční stavbě vrátit její původní lesk, který léty postupně ztrácela. A osobně mě bude těšit, že se zařadíme mezi v posledních několika letech zrekonstruované historické pražské muzejní budovy,“ dodává ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová.


Share on Myspace