V noci na pátek 5. června zemřel ve věku 82 let „doyen českých sloupkařů“, novinář a signatář Charty 77 Jiří Hanák.

Jiří Hanák působil po vystudování Filozofické fakulty UK od roku 1967 jako redaktor časopisu Reportér, ale po nástupu normalizace musel začat pracovat jako dělník. V roce 1977 podepsal Chartu 77, od ledna 1988 působil v samizdatových Lidových novinách, v nichž se po roce 1989 stal zástupcem šéfredaktora.

Později byl redaktorem Svobodného slova, stál u zrodu časopisu Týden, působil jako komentátor Práva a nakonec znovu Lidových novin. V roce 2005 mu byla udělena novinářská Cena Ferdinanda Peroutky, v roce 2016 Cena Opus Vitae „za mistrovství pera, občanskou statečnost a paličatost".

Kromě výborů se sloupků mu vyšla kniha Orwellovo století sestavená ze stovky příběhů, jež rok po roce ilustrovaly průběh a nejdůležitější milníky a události 20. století poznamenaného dvěma světovými válkami a dvěma totalitními ideologiemi. Hanák je v letech 1999–2000 psal pro Týden.

V letech 1963-68 byl členem Komunistické strany Československa.


Share on Myspace