Moravská galerie uvádí vydává knihu Jak namalovat vejce? Jedná se o první českou publikaci o životních osudech umělce, která je určená primárně pro dětského čtenáře. Zabývá se významnou osobností evropské moderní malby Josefem Šímou, který je znám svými imaginativními obrazy – mimo jiné právě těmi s motivem vejce.

Kniha Jak namalovat vejce? je součástí edice Moravská galerie junior, ve které v roce 2016 vyšla kniha Jak se dělá galerie, která byla oceněna na mezinárodním veletrhu knihy pro děti v Bologni a nedávno se dočkala druhého vydání.

Kniha o Josefu Šímovi začala vznikat během příprav výstavy Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, jež se věnovala vztahu Šímy s uměleckou skupinou Vysoká hra a představila zásadní Šímovy obrazy ze sbírek Moravské galerie, Národní galerie i francouzských muzeí.

Důležitým podnětem ke vzniku knihy bylo upozornit širší veřejnost na tvorbu výjimečného autora, jenž na straně jedné prožil své mládí v Brně a byl těsně napojen na české umělecké prostředí, na straně druhé se dokázal prosadit v zahraničí a většinu svého života prožil ve Francii.

Příběh začíná v roce 1968, v den zahájení velké retrospektivní výstavy Josefa Šímy v Paříži. Umělec na vernisáži vzpomíná na své začátky v Česku, na svůj obdiv k vědě a technice, k nimž ho přivedly knihy Julese Verna, i na život vojáka v zákopech první světové války. Pak čtenáře seznamuje s pařížskou bohémou, se svým přítelem Pietem Mondrianem a příklonem k abstraktní malbě, vysvětluje, proč jsou pro něj důležité sny a podvědomí, jaký měl vztah k řeckým bájím a pověstem, jak se snažil zachytit světlo i jak se podílel na opravě vitráží v rozbombardovaných kostelích.

„Než jsme se pustili do příprav knihy o Josefu Šímovi, snažila jsem se maximálně nastudovat nejen prameny o tomto malíři a lidech, kteří se pohybovali v jeho okruhu, ale i zahraniční knihy, jež by přibližovaly osudy konkrétního umělce dětem. Těch věnujících se Picassovi či Leonardovi je sice poměrně hodně, ale žádná nám svým konceptem nevyhovovala. Společně s Jiřím Frantou jsme tedy začali stavět na zelené louce a hledat cesty, jak skloubit Šímovy napínavé životní příběhy s historickým kontextem a jeho tvorbou,“ říká autorka Silvie Šeborová.

Jak namalovat vejce? je bohatě ilustrovaná, její součástí jsou komiksy, jež zobrazují vybrané příběhy ze života umělce. Autorem kreseb je Jiří Franta, který byl za svou předchozí tvorbu oceněn Zlatou stuhou i Magnesií Literou.

Autorkou konceptu a textů knihy, která je určena pro čtenáře od devíti let, je Silvie Šeborová, teoretička a kritička současného umění. V letech 2016–2019 působila na pozici náměstkyně pro vnější komunikaci a vedoucí lektorského oddělení v Moravské galerii v Brně.

Galerie pokřtí knihu 31. května formou dobrodružné výpravy za originály Šímových děl. Od 10 do 16 hodin bude v prostorách Místodržitelského paláce probíhat program pro děti, připraveno pro ně bude i občerstvení nebo znovuotevřená expozice Brno předměstí Vídně.


Share on Myspace