Vláda 9. dubna schválila první balíček na záchranu kultury, který jí předložil ministr kultury Lubomír Zaorálek v souvislosti pandemií koronaviru. Celkový objem peněz tohoto programu je 1,07 mld. Kč, uvedla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Hlavním cílem navržených opatření je podle Lagronové především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. Ministerstvo chce ve všech regionech udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů, kterým současný zákaz činnosti způsobil zásadní výpadek příjmů a potřebují tak pomoci s provozními náklady.

Přijatý balíček se týká čtyř oblastí:

- O podporu mohou žádat organizace „z oblasti tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění, malí nakladatelé“, které byla alespoň jednou za poslední tři roky (2018-2020) úspěšné v dotačním řízení ministerstva. Na tento účel je vyčleněno 440 milionů korun.

- Nezávislá divadla a interpreti klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií. Na to má ministerstvo připraveno 30 milionů Kč.

- Celkem 29 příspěvkových organizací ministerstva kultury nyní podle Lagronové přichází o téměř 42 milionů korun týdně. Před pár týdny ministerstvo obdrželo v rámci změny zákona o státním rozpočtu 300 milionů korun, ty ale budou podle Lagronové stačit jen do poloviny května. Proto dostanou dalších 300 milionů, „aby se odvrátila hrozící platební neschopnost těchto organizací, která by nastala v průběhu příštích měsíců, a to i za při postupném uvolňování striktních opatření od května.“

- Profesionální divadla, orchestry a sbory mohou požádat o podporu, pokud jsou trvale zařazeny do příslušného programu státní podpory. Nestátní muzea a galerie mohou žádat o podporu za předpokladu, že jejich sbírky jsou dlouhodobě zpřístupňovány veřejnosti. Celkově je na tento účel vyčleněno 300 milionů Kč. 

První výzvy do těchto dotačních programů vyhlásí ministerstvo v řádu týdnů.

Mluvčí ministerstva dále upozorňuje, že subjekty, které získaly dotaci na letošní rok, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset vracet náklady na její přípravu.

„Pomoc státu komerčním subjektům, které jsou výdělečné, jako například komerční divadla, některé letní akce nebo i velcí nakladatelé, je třeba koordinovat na vládní úrovni, protože stejným způsobem jako tyto jsou postiženy i další oblasti – gastronomie nebo cestovní ruch. Současně jsou jim nyní k dispozici (jako všem podnikatelům) již vládou přijaté programy například Antivirus, půjčky COVID či odklad nájmů,“ dodává Lagronová.


Share on Myspace