Památník Lidice a památník Ležáky pořádá ve čtvrtek 9. ledna už 12. slavnostní setkání věnované výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách prostřednictvím setkání pamětníků a jejich potomků.

Na samém konci roku 2019 uběhlo již 77 let od seskoků československých paravýsadků Silver A, Silver B a Anthropoid. Operačním prostorem skupiny Silver A byly východní Čechy, kde také npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a čet. Jiří Potůček seskočili a neobyčejně úspěšně působili až do června roku 1942. Svůj úkol vysílat zprávy z protektorátu do Londýna plnili od poloviny ledna 1942, kdy se Jiřímu Potůčkovi poprvé podařilo navázat spojení. Během svého působení v Pardubicích a na Pardubicku získali úctyhodnou podporu místních obyvatel a odbojářů, mezi nimiž vyniká odbojová skupina Čenda, která je dovedla až do Ležáků a do místního mlýna a kamenolomu Hluboká, odkud opakovaně vysílali své depeše pro československou vládu v Londýně.

Do východočeského odboje a podpory operace Silver A se zapojilo velké množství lidí, kteří vědomě podstupovali riziko krutých trestů a neohroženě vedli a podporovali boj proti nacismu. Desítky lidí se staly součástí spletité sítě odboje a řada z nich položila své životy. Mnozí z nich přežili a dočkali se vítězného konce druhé světové války. Ale i popravení a zavraždění zanechali své stopy, ideály, své blízké, příbuzné, děti, a především odvahu bojovat za svobodné Československo a svobodnou společnost, ve které ostatní mohli pokračovat. Hlavním posláním setkání Silver A v paměti tří generací je předávání vzpomínek mezi generacemi na dobu, která už dávno uplynula, a na lidi, kteří již dávno nežijí, ale nesmí být zapomenuti.

Akce Silver A v paměti tří generací začne ve 14.00 pietní vzpomínkou na popravišti pardubického Zámečku. Od 15.30 bude probíhat hlavní program v sále u restaurace Sezemický dům (Husova 790, 533 04 Sezemice).

 

Program na pardubickém Zámečku a v Sezemicích

14.00–14.45 Položení věnců na popravišti pardubického Zámečku

Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou

Hlavní projev ministra kultury Lubomíra Zaorálka

Projev senátora Jana Tecla

Projev 1. náměstka města Pardubice Petra Kvaše

14.50–15.15 Přesun autobusy do sálu u restaurace Sezemický dům

15.20–15.30 Uctění památky Alfréda Bartoše u pomníku v Sezemicích

15.30–15.40 Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice

15.40–15.50 Vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky

15.50–15.55 Úvodní slovo ministra kultury Lubomíra Zaorálka

15.55–16.00 Zdravice předsedkyně Oblastní organizace ČSBS Lidice Jany Bobošíkové

16.00–16.10 Vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky

16.10–16.30 Příspěvek doc. PhDr. Vojtěcha Blodiga, CSc.

16.30–16.40 Ukázka z knihy Bestie: Československo a stíhání nacistických zločinů přečte Jiří Dvořák

16.40–17.00 Příspěvek historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D.

17.00–17.20 Podávání večeře

17.00–17.45 Prohlídka výstavy Vykonavatelé zločinů

Volná diskuse

17.45 Předpokládané ukončení akce

Památník Lidice zajišťuje odvoz účastníků od Zámečku do sálu u restaurace Sezemický dům. Autobus bude přistaven před areálem Zámečku po skončení pietního aktu.


Share on Myspace