Česko-německý fond už počtvrté ocenil novináře, kteří přispěli k vzájemnému porozumění Němců a Čechů. Hlavní ceny tentokrát dostala Česká televize a Deník N. Mimořádnou cenu udělila porota česko-německé novinářce a spisovatelce Aleně Wagnerové, jejíž nová knížka Cesta životem vyšla letos v září.

Česko-německé diskusní fórum vzniklo brzy po revoluci. Sdružuje osobnosti politiky, občanské společnosti, vědy a hospodářství, po čtrnácti z obou zemí a přidružuje tzv. Fórum mládeže. Schází dvakrát do roka, aby řešila současné vzájemné vztahy, perspektivy a rozvoj další spolupráce. Naposledy se tak stalo letos 2. listopadu v Lipsku za předsednictví bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Libora Roučka a německého ministra zahraničí Christiana Schmidta.

Tématem se staly problémy jako Ekonomická transformace a její dopady na společnost. Vývoj demokracie po roce 1989. Rozdílné podmínky mezi východní a západní částí tohoto společenství. Přenášejí se nově prosazené hodnoty na mladé? Jsou mladí ochotni se za ně stavět? Jaká je tu role obou zemí?

Alena Wagnerová (1936) vystudovala biologii a pedagogiku, později divadelní vědu a komparatistiku. Od roku 1969 žije v Saarbrückenu, po roce 1989 střídavě v SRN a v Praze. Publikuje v Německu i u nás sociologické studie, literární eseje, prózy, fejetony (například v Listech, Tvaru, Lidových novinách aj.). Zajímají ji hlavně „silné ženské osobnosti“ – Milena Jesenská, Božena Němcová, Sidonie Nádherná, Toyen... Zabývala se i Kafkou a má za sebou rovněž rozhovory s odsunutými bývalými sudetskými Němci, publikaci o německých odpůrcích nacismu a další.


Share on Myspace