V pátek 21. června se v Ležákách uskuteční 9. ročník branného závodu Memoriál Karla Kněze a v neděli 23. proběhne Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení této osady.

Osada Ležáky byla vyhlazena nacisty 24. června 1942. Tato krutá pomsta měla za následek smrt 51 obyvatel osady. Hned v osudný den bylo na pardubickém popravišti zastřeleno 33 lidí, další popravy pokračovaly 25. června a 2. července. O život přišlo dalších pět ležáckých obyvatel a více než 40 členů pardubické odbojové organizace. A 11 dětí z Ležáků našlo smrt v plynových vozech ve vyhlazovacím táboře Chelmno. Konce války se dožily pouze dvě ležácké děti – sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy vybrané na převýchovu do Německa. Osada byla vyrabována, vypálena a kompletně srovnána se zemí.

Vrchní strážmistr Karel Kněz byl velitelem četnické stanice ve Vrbatově Kostelci, do jejíhož rajonu spadaly Miřetice a Dachov, tedy i ležácký mlýn a osm domků osady Ležáky. Představoval jednoho z nejvýznamnějších příslušníků tamější odbojové skupiny „Čenda“, založené zde již v roce 1939. Kvůli obavě o svou rodinu si Karel Kněz vzal život ráno 22. června, dva dny před vyhlazením Ležáků.

Na památku Karla Kněze se každoročně pořádá branný závod pro mládež, jehož cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky. Memoriálu se mohou zúčastnit pětičlenná družstva základních škol prvního a druhého stupně na území České a Slovenské republiky.

 

Program Memoriál Karla Kněze (21. června)

9:00: Prezence zúčastněných družstev v Louce u Vrbatova Kostelce

9:45: Pietní vzpomínka u pomníku Karla Kněze v Habrovči

10:00: Start prvního družstva od pomníku Karla Kněze v Habrovči

10:00 – 14:00: Prohlídka výstavy „Stavíme nové Lidice“ – Minigalerie Památníku Ležáky

10:00 – 14:00: Ukázka historické bojové techniky a zbraní Centrum zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč a 43. výsadkového praporu Chrudim, spojená s ukázkou techniky Policie ČR Pardubického kraje, prezentace Posádkového velitelství Praha v Památníku Ležáky 

10:15 – 12:30: Plnění úkolů na stanovištích v Památníku Ležáky a předání vyplněných bodových karet do recepce muzea

11:00 – 13:00: Oběd pro soutěžící dle doběhu družstev

12:30 – 13:00: Ukázka práce policejních psovodů na pietním území v Památníku Ležáky

13:05 – 13:10: Průlet nadzvukového letounu Grippen z 21. základny taktického letectva Čáslav

13:15 – 13:50: Ukázka výcviku parašutistů spojená se seskokem do prostoru Památníku Ležáky 

14:00: Vyhlášení výsledků

14:30: Ukončení branného závodu

 

Program Pietní vzpomínky k 77. výročí vyhlazení Ležáků

08:30 – 09:15: Mše u muzea celebrovaná generálním vikářem Mons. Janem Pasekou

09:00 – 09:50: Příjezd hostů na parkoviště, snídaně v restauraci

09:15 – 09:35: Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice v muzeu

09:35 – 09:55: Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem

09:55 – 10:00: Odchod s věnci k pomníku "Kniha obětí"

10:00 – 10:40: Kladení věnců delegacemi u pomníku "Kniha obětí"

10:40 – 10:42: Státní hymna

10:43 – 10:50: Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáků

10:50 – 10:55: Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou

10:55 – 11:00: Hlavní projev předsedy vlády Andreje Babiše

11:00 – 11:10: Projev předsedy Československé obce legionářské Pavla Budínského

11:15 – 11:20: Vystoupení dětského pěveckého sboru Zvoneček Slatiňany

11:20 – 11:25: Zapálení Ohně (bez) naděje

11:20 – 11:25: Seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly

11:25 – 11:30: Poděkování účastníkům a rozloučení

Po celý den je vstup do muzea Památníku Ležáky zdarma.


Share on Myspace