V Česku je skoro 200 tisíc domácností, kde děti žijí pouze s jedním z rodičů. V téměř většině případů neúplných rodin je právě matka ta, která řeší bydlení, práci, peníze nebo výchovu dětí. Jaký je status českých samoživitelek? Co si o nich Češky a Češi myslí? A na základě čeho se toto myšlení formuje? Odpovědi na tyto otázky hledá nový dokumentární snímek Sólomámy režisérky Eriky Hníkové. Česká televize jej v premiéře uvede v úterý 8. února po půl desáté večer na programu ČT2.

„Matky, které jsou s dětmi samy, představují znevýhodněnou skupinu, jež bývá v médiích často zobrazována jako skupinka plačících chudinek. Já sama jsem se přitom na obhlídkách setkávala se ženami bojovnicemi, které se nelehké situaci, finanční či bytové, nepoddávají a v dokumentu jsem tyto ženy chtěla ukázat především jako hrdinky,“ říká ke své motivaci zpracovat téma samoživitelek režisérka Erika Hníková.

„Například hrdinka Alena pracující v dětském domově musí nechávat všechny tři své dcery doma, když jde na dvanáctihodinovou směnu. Její nejstarší dceři bylo v době natáčení dvanáct a zkrátka se musela postarat o dvě mladší sestry, té mladší bylo pět. Alena přitom nemá jinou možnost, nemá rodinu, která by jí pomohla, na hlídání nemá peníze, takže si holky musí poradit samy," dodává.

Kromě zmíněné Aleny vystupují v dokumentu hrdinky Michaela a Lucie. Michaela se musí vystěhovat z bytu, protože nemá na nájem a neví, kam půjde se svým synem žít. Lucie, která je sice relativně finančně zabezpečená, si ale začíná uvědomovat, že možná i jí chybí partnerský život. Také se mezi sólomatkami objevují ženy, jež si tuto cestu vybraly dobrovolně – mají spolupracující bývalé manžele, jsou finančně zajištěné a rodinný status quo jim vyhovuje. Režisérku Eriku Hníkovou zajímalo, jaké řeší problémy.

„Tématu rodiče, který žije s dětmi sám, jsme se v posledních letech věnovali v mé tvůrčí skupině opakovaně. Devadesát procent osamělých rodičů tvoří maminky, takže jsme až na malé výjimky vyprávěli o ženách, jejichž situace byla často natolik zoufalá, že hned po vysílání pořadu přišly od diváků nabídky pomoci,“ uvádí kreativní producentka Alena Müllerová a doplňuje: „V případě dokumentu Eriky Hníkové možná tolik soucitu nevzbudíme, protože její hrdinky se o sebe snaží postarat samy přes všechny překážky. Film na třech příbězích ukazuje, že i když jejich pojítkem je ‚samoživitelství‘, je osud každé sólo mámy individuální a s krizovou situací se vyrovnávají různými způsoby.“

Ve spolupráci s neziskovou organizací Aperio odvysílá Česká televize bezprostředně po uvedení dokumentu na platformě iVysílání živý přenos k tématu neúplných rodin a problémů, s nimiž se sólomámy a sólotátové potýkají. Moderace diskuse se ujme Nora Fridrichová, která se podpoře samoživitelek dlouhodobě věnuje. Hosty budou režisérka dokumentu Erika Hníková, protagonistka dokumentu Alena Skalová a ředitelka neziskové organizace Aperio Eliška Kodyšová. Souběžně bude diskuse dostupná také na facebookovém profilu České televize.


Share on Myspace