Ředitelství silnic a dálnic v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z nich zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant.org proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování nepojízdných vozidel na některých dálnicích. Náklady jsou tak ve většině případů zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Nyní dokonce ŘSD vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů. Kverulant chce věřit, že jde o snahu skutečně zjednat nápravu, ale vzhledem ke fatálně špatným zkušenostem s ŘSD bude průběh této zakázky pečlivě sledovat. 

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA v roce 2014 významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Následně se mu totéž do jisté míry povedlo i na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. To rozdělilo v roce 2015 dálnice na několik úseků a pro každý z nich pak podepsalo smlouvu s odtahovou službou, která má pro daný úsek od ŘSD zajištěn faktický monopol.

Problém spočívá v tom, že tyto odtahové služby zajišťované firmami ŘSD jsou výrazně předražené. Jak by také nebyly, když mají v daném úseku monopol a když jejich ceny neprošly bojem ve výběrovém řízení, protože smlouvy s nimi uzavřelo ŘSD z ruky. A tak řidiči, i když mají havarijní pojištění nebo asistenční služby v ceně povinného ručení, v některých případech musí platit část nákladů ze svého.

Kverulant se v roce 2015 otevřeným dopisem obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka a žádal změnu systému, který parazituje na dálničních nehodách. Marně. Jistý pokrok však nastal. Česká kancelář pojistitelů zřídila v roce 2015 linku pomoci řidičů 1224, aby řidiče před lovci nehod ochránila. Volat na tuto linku Kverulant doporučuje i v případě problémů nejen na dálnicích. Pošlou vám odtah, který s dálniční mafií nemá nic společného.

Nyní ŘSD dokonce vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů: „Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, jakož i provádění služeb centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě a po celou dobu trvání smlouvy.“  Doba trvání smlouvy je plánována na 5 let. Lhůta pro podání nabídek uplynula v úterý v 9:00.

Některé podmínky soutěže, jako maximalistické požadavky na parametry vyprošťovacích vozidel opět nahrávají dosavadním provozovatelům. Přesto chce Kverulant věřit, že jde o snahu skutečně zjednat nápravu. Vzhledem k výše uvedenému a ke fatálně špatným zkušenostem s ŘSD bude průběh této zakázky pečlivě sledovat.

Další podrobnosti naleznete v kauze Dálniční mafie lovců nehod.

 

Autor je ředitel a zakladatel Kverulant.org.


Share on Myspace