Na slavnostním zahájení výroční konference Asijského fóra v Boao 2021, které se konalo před několika dny v Hainanu, Čína navrhla, aby se dlouhodobě budovala iniciativa „Pásma a stezky“ s vysokou kvalitou rozsáhlých konzultací, společnými příspěvky a sdílenými výhodami. Cílem iniciativy je dosažení vysokých životních standardů a udržitelný hospodářský rozvoj.

Mezinárodní měnový fond předpovídá, že s ústupem epidemie dosáhne tempo globálního ekonomického růstu letos šesti procent a v roce 2022 bude činit 4,4 procenta. Ale vyžaduje to, aby světová světové ekonomika fungovala v souladu s mezinárodními obchodními a hospodářskými pravidly. Umělé „oddělování“ se od jiných zemí k rychlému zotavení a zdravému rozvoji světové ekonomiky po epidemii nepřispívá. Některé mocnosti se přesto snaží udržovat hegemonii, používat pravidla k potlačení jiných zemí a přetvořit neutrální vládní řád směrem k selektivnímu multilateralismu.

Důležitou roli v boji proti epidemii, udržení ekonomických aktivit během ní a hospodářském oživení po epidemii hraje digitální transformace ekonomiky. S rozvojem digitální technologií a rostoucí prosperitou digitální ekonomiky se objevují výhody nových ekonomických formátů, které po epidemii utvoří nový obraz světové ekonomiky. To také znamená, že společnosti z celého světa se musí urgentně přizpůsobit novým pravidlům a novému konkurenčnímu prostředí.

Zvyšuje se také poptávka po nízkouhlíkovém, zeleném a udržitelném růstu. Minulý model hospodářského rozvoje neodpovídá naléhavým potřebám lidí vyrovnat se se změnou klimatu v budoucnosti. Proto by se hospodářství mělo soustředit na ekologický růst.

Iniciativa „Pásmo a stezka“ je příležitostí pro pro různé národy na společný vývoj a oživení ekonomiky po epidemii. Čína je ochotna vybudovat s různými zeměmi užší partnerství v oblasti zdraví, vzájemného propojení, ekologického rozvoje.


Share on Myspace

Civilizace