V úterý 23. února po poledni začalo odstraňování nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem. Kverulant.org to považuje úspěšné završení další etapy svého dvanáctiletého boje proti vizuálnímu smogu. Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem další snižování jejich počtů.

Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant usiloval o odstraní této obří obrazovky již od svého vzniku v roce 2009.

Média před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo se společností BigBoard, že na Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky skutečně došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel.

Odstranění LED billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa rezignovala na zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní jednání. Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun měsíce a přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody. Pražský magistrát mu nedávno sdělil, že žádná taková dohoda neexistuje. Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody. Proto bude počínání magistrátu dál pečlivě sledovat.

 

Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.


Share on Myspace