Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. V roce 2019 Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi a prodloužil smlouvy se stávajícími autobusovými dopravci o pět let až do roku 2024 a s dalšími uzavřel nové rovněž bez soutěže. Kverulant.org opět protestoval a podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten mu nyní sdělil, že se Středočeským krajem zahájil hned dvě správní řízení.

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat.

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem ČSAD Střední Čechy.

V obou případech jde největší firmy, které ve středočeském kraji působí. V obou případech antimonopolní úřad klade Středočeskému kraji za vinu, že se dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno f) zákona zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18.  Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ty v obou případech splněny nebyly.

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73 Kč, je Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím zas a znovu dokazuje, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě je naprosto nepřekvapivě Středočeský kraj s částkou 47,22 Kč. Další informace naleznete v kauze Rathovy předražené autobusy.

 

Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org


Share on Myspace