Příloha interview přináší velké rozhovory se zajímavými osobnostmi z domova i ze zahraničí, a to jak z vlastních zdrojů, tak překladů z renomovaných periodik (Der Spiegel, Die Zeit, Le Monde). Vychází dvanáctkrát do roka.

 

V příloze aktuální příloze INTERVIEW v Literárních novinách 11/2019 se mimo jiné dočtete...

 "Fakta nemusejí být nudná, naopak. Jsou přímo strhující, když najdete souvislosti a když se podaří třeba těmi historickými souvislostmi osvětlit, proč jsou dnes věci tak, jak jsou. Nepřipadám si nijak zvlášť talentovaná, ale jestli něco umím, tak je to jednoduché a srozumitelné vysvětlování složitých věcí, jak se říká – popularizace," říká DANA TRÁVNÍČKOVÁ, která ve svých knihách zúročuje bohaté cestovatelské zkušenosti.

 "Již od Waltera Benjamina je zřejmé, že filosofie stojí před otázkou podání. Forma je důležitá proto, aby se dal vyjádřit obsah, kterému nelze formu vnucovat. Proto je jasné, že i filosofie se běžně vyjadřuje literárními prostředky, i když to tradičně popírá. Navíc se mi zdá, že nejde o lákání čtenáře, ale filosofie musí být schopna transformovat pojmy, aby odpovídaly současné době. Mým řešením bylo, že jsem tyto myšlenky promítl do triviální literatury," prozrazuje MIROSLAV PETŘÍČEK, filosof a čerstvý laureát Ceny Jaroslava Seiferta.

 "Jsem přesvědčena, že česká ekonomika prošla úspěšnou transformací a hodně jí prospěl vstup do EU. Česko má dnes v EU nejnižší nezaměstnanost. Mám velký respekt například k tomu, jak se podařilo přesměrovat české vývozy z bývalého sovětského bloku do západní Evropy. Celkem vzato, ekonomika velmi dobře rostla, i když to mohlo být i lepší, pokud by v některých obdobích byla méně restriktivní politika zejména fiskální. Ale zhoršila se nerovnost příjmů, což podle mne není dobré. Je třeba naléhavě přijmout opatření, která by to zvrátila," říká ekonomka STEPHANY GRIFFITH-JONESOVÁ.

 "Na fakultě jsme třináct let slýchali, že to nejde kvůli financování, nedostatku studentů, vyučujících a podobně. Nový vedoucí Katedry středoevropských studií Jiří Januška si obnovu sorabistiky vzal za svůj cíl a ukázalo se téměř okamžitě, že sorabistika funguje jako integrální součást středoevropských studií. Sorabistika jako věda pěstující vícejazyčnost a interdisciplinaritu mezi východem a západem je ostatně nejlepším dědicem idejí střední Evropy," tvrdí antropolog a sorabista RADEK ČERMÁK.


Share on Myspace