V sobotu, kdy byl v Pekingu zahájen Čínský mezinárodní veletrh obchodu se službami (CIFTIS) 2023, ukázala země světu své neochvějné odhodlání k širšímu otevření sektoru obchodu se službami a pevné odhodlání dále podporovat oživení světové ekonomiky.

Čínský prezident Si Ťin-pching v sobotu ve videoprojektu na summitu o globálním obchodu se službami v rámci veletrhu CIFTIS 2023 přislíbil, že bude spolupracovat se všemi zeměmi a stranami na podpoře inkluzivního rozvoje prostřednictvím otevřenosti, na podpoře propojení a integrace prostřednictvím spolupráce, na podpoře hnacích sil rozvoje prostřednictvím inovací a na vytváření lepší budoucnosti prostřednictvím sdílených služeb ve snaze společně dostat světovou ekonomiku na cestu trvalého oživení.

Ve dnech 2. až 6. září se v čínském hlavním městě koná konference CIFTIS 2023 s mottem “otevřenost vede k rozvoji, spolupráce vytváří budoucnost výhodnou pro všechny”.

Inkluzivnější prostředí

Od svého zahájení v roce 2012 přilákal veletrh CIFTIS celkem více než 600 000 vystavovatelů ze 196 zemí a regionů. Letos se veletrhu účastní hosté z 59 zemí a 24 mezinárodních organizací. Na veletrhu CIFTIS 2023 prezentuje své úspěchy více než 500 společností z žebříčku Global Fortune 500 a předních podniků v oboru, čímž se celková míra internacionalizace zvýšila na 20 %.

Prezident Si ve svém videoprojektu zdůraznil, že Čína učiní své rozvojové prostředí otevřenějším a inkluzivnějším.

“Rozšíříme globálně orientovanou síť zón volného obchodu s vysokým standardem, aktivně se zapojíme do jednání o negativním seznamu pro obchod se službami a investice a otevřeme se šířeji v takových oblastech služeb, jako jsou telekomunikace, cestovní ruch, právo a odborné zkoušky. Naše národní integrovaná demonstrační zóna pro větší otevřenost v sektoru služeb, jakož i způsobilé pilotní zóny volného obchodu a přístav volného obchodu budou první, které sladí své politiky s vysoce standardními mezinárodními ekonomickými a obchodními pravidly,” uvedl Si.

Dodal, že Čína rozšíří přístup do svého sektoru služeb, bude postupovat v otevírání přeshraničního obchodu se službami řádným způsobem, zlepší úroveň standardizace obchodu se službami a bude postupně rozšiřovat institucionální otevírání.

Čínská státní rada v polovině srpna představila pokyny obsahující 24 konkrétních opatření k další optimalizaci čínského prostředí pro zahraniční investice a posílení přílivu zahraničních investic.

Tato opatření zahrnují rozšíření pilotních oblastí, které se mají otevřít širšímu spektru služeb, podporu zahraničních firem a jejich výzkumných a vývojových center při realizaci velkých vědeckotechnických projektů, usnadnění cestování vedoucích pracovníků, techniků a jejich rodin a zvýšení odbornosti pracovníků místních úřadů, kteří se zabývají zahraničními investicemi.

Uprostřed rostoucího unilateralismu, protekcionismu a de-globalizace Čína pokračuje v prohlubování otevírání a optimalizaci svého podnikatelského prostředí a rozšiřuje svůj “přátelský okruh” v oblasti obchodních služeb. Čína má obchodní vztahy v oblasti služeb s téměř 240 zeměmi a regiony a se 14 zeměmi podepsala dvoustranné dohody o spolupráci v oblasti obchodu se službami.

Cesta vývoje založeného na inovacích

Na veletrhu CIFITS 2023 představí více než 60 podniků a institucí řadu nových produktů a technologií z oblasti umělé inteligence, finančních technologií, lékařské a zdravotní péče a kulturní kreativity, které vnesou novou energii do rozvoje obchodu se službami.

Si v sobotu poznamenal, že Čína zlepší cestu rozvoje založeného na inovacích.

“Čína bude postupovat rychleji, aby kultivovala nové hnací síly pro digitalizaci obchodu se službami, zavede pilotní reformu základních systémů pro data a podpoří rozvoj digitálního obchodu prostřednictvím reforem a inovací,” uvedl Si.

Dodal, že Čína bude prosazovat integrovaný rozvoj obchodu se službami s moderními odvětvími služeb, špičkovou výrobou a moderním zemědělstvím, aby uvolnila větší vitalitu pro inovace.

Čína pokročila v pokusech o inovační rozvoj obchodu se službami ve všech oblastech. Země například zřídila pilotní zóny pro spolupráci v oblasti elektronického obchodu na Hedvábné stezce a vybudovala národní demonstrační zóny pro inovativní rozvoj obchodu se službami, aby podpořila inovace v obchodu a podpořila vysoce kvalitní spolupráci v rámci Pásma a stezky.

Digitalizace obchodu se službami byla dále urychlena. Podle čínského ministerstva obchodu se v první polovině letošního roku obchod se službami poskytovanými digitálně v zemi meziročně zvýšil o 12,3 %, což je o 3,8 procentního bodu více než tempo růstu celkového obchodu se službami.

V závěru svého vystoupení Si vyzval všechny strany, aby se společně zasadily o udržení těžce vydobytého režimu volného obchodu a mnohostranného obchodování, podílely se na historických příležitostech v rozvoji globálního obchodu se službami a společně pracovaly na ještě světlejší a prosperující budoucnosti světa.

CMG