JOHANNESBURG Novými účastníky BRICS (hospodářské seskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky), jehož rozšíření Čína aktivně podporuje, se oficiálně stanou Argentina, Írán, Saúdská Arábie, Egypt, SAE a Etiopie.

O přijetí nových členů bylo rozhodnuto koncem srpna na summitu v Johannesburgu v Jihoafrické republice. Rozšíření bylo jedním z hlavních témat tohoto summitu. Mechanismus spolupráce BRICS se zrodil v době, kdy země rozvíjejících se trhů a rozvojové země společně rostou. Během posledních 17 let se mechanismus spolupráce BRICS stal stále důležitějším a vlivnějším a zájem o vstup má zájem více než dvacet dalších zemí. Letošního summitu BRICS se zúčastila řada mezinárodních organizací a nechyběli ani generální tajemník OSN či prezident Nové rozvojové banky. V roce 2017 čínský prezident Si Ťin-pching navrhl koncept „BRICS+“ na summitu BRICS v čínském Xiamenu s cílem pozvat více zemí rozvíjejících se trhů a rozvojových zemí, aby se připojily k solidaritě a spolupráci pro vzájemný prospěch, oboustranně výhodné výsledky, a dosáhly společného rozvoje a prosperity. Letos na summitu zaznělo i to, že dialog musí vest k míru. V dnešním světě unilateralismus, hegemonismus a konfrontace mezi tábory vzbuzují vysokou ostražitost mezinárodního společenství. Jak zdůraznil čínský president Si-Ťin-pching, tváří v tvář těmto turbulencím je proto nezbytné stavět na dialogu vedoucímu ke společné budoucnosti lidstva a mírovému rozvoji. -gmo-