Na prvním zasedání 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) se konala tisková conference, na které čínský ministr zahraničí Qin Gang (Čchin Kang) odpovídal na otázky čínských a zahraničních novinářů.

Qin Gang  řekl, že čínský Tchaj-wan je součástí posvátného území Čínské lidové republiky. Je svatou povinností všech Číňanů, včetně krajanů na čínském Tchaj-wanu, dokončit velkou věc znovusjednocení vlasti. Qin Gang řekl, že řešení otázky Tchaj-wanu je věcí Číňanů a žádná cizí země do toho nemá právo zasahovat. Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli mírového znovusjednocení naší vlasti s maximální upřímností, přičemž si vyhrazujeme možnost přijmout všechna nezbytná opatření.

  Qin Gang řekl, že na obou stranách průlivu máme všichni domov jménem Čína. Jako spoluobčané stejného masa a krve jsme ochotni i nadále usilovat o mírové znovusjednocení.Zároveň zůstává otevřená možnost přijmout všechna potřebná opatření. Čínský „Zákon proti secesi“ to jasně stanoví. “Pokud dojde k porušení zákona, musíme jednat v souladu s právem ústavy. Nikdo by neměl podceňovat silné odhodlání, pevnou vůli a silnou schopnost čínské vlády a čínského lidu bránit národní suverenitu a územní celistvost.” dodal čínský ministr zahraničí.

  Qin Gang řekl, že otázka Tchaj-wanu je jádrem klíčových zájmů Číny, je základem politického základu čínsko-amerických vztahů a je take první červenou linií, kterou nelze v čínsko-amerických vztazích překročit. Spojené státy nesou nevyhnutelnou odpovědnost za tchajwanskou otázku. Důvodem, proč Čína se Spojenými státy diskutovala o otázce Tchaj-wanu, bylo požádat Spojené státy, aby přestaly zasahovat do vnitřních záležitostí Číny.

Qin Gang řekl, že separatismus pro „nezávislost Tchaj-wanu“ je neslučitelný s mírem a stabilitou v Tchajwanském průlivu. Skutečnou hrozbou pro mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu jsou separatistické síly podporující  tchajwanskou nezávislost. Princip jedné Číny je magickou jehlou a tři čínsko-americká společná komuniké jsou skutečnými mantinely. Pokud nebude problém Tchaj-wanu dobře vyřešen, vztahy mezi Čínou a Spojenými státy budou otřeseny. Pokud USA skutečně chtějí klid v Tchajwanském průlivu, měly by přestat „využívat Tchaj-wan k zadržování Číny“, vrátit se k původnímu smyslu principu jedné Číny, dodržovat svůj politický závazek vůči Číně a jasně se postavit proti nezávislosti Tchaj-wanu.