Generální tajemník Xi Jinping se 5.března zúčastnil jednání delegace provincie Jiangsu na prvním zasedání 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců. Systematicky se zabýval  primárním  úkolem komplexního budování socialistické moderní země – tím je dosáhnout vysoce kvalitního rozvoje.

Xi Jinping se přitom zaměřuje na celkovou situaci komplexního budování moderní socialistické země. Jde o pět aspektů: jako jsou jediná cesta, kterou je třeba jít, strategický základ, nevyhnutelné požadavky, konečný cíl, dodržování a posílení celkového vedení strany a neochvějné a komplexní přísné řízení strany. To jsou důležitá opatření pro vysoce kvalitní rozvoj provincie Jiangsu a celé země.

Zpráva 20.  sjezdu Komunistické strany Číny poukázala na to, že prvořadým úkolem budování moderní socialistické země je vysoce kvalitní rozvoj. Na prvních dvou zasedáních po 20.  sjezdu Komunistické strany Číny generální tajemník Xi Jinping diskutoval se delegáty o stavu země a dále vysvětloval pojem vysoce kvalitní rozvoj.

Xi Jinping zdůraznil, že  jediným způsobem, jak podpořit vysoce kvalitní rozvoj je rychlá realizace vysoké technologické soběstačnosti.

Poukázal také na to, že nový model rozvoje je strategickým základem pro podporu vysoce kvalitního rozvoje.

Silné zemědělství je přitom základem  moderní socialistické země.  Xi Jinping zdůraznil, že podpora modernizace zemědělství je nevyhnutelným požadavkem pro vysoce kvalitní rozvoj.

Co je konečným  cílem podpory vysoce kvalitního rozvoje?  Xi Jinping odpověděl: Když lidé jsou šťastní a zdraví. Při jednání s delegací provincie Jiangsu generální tajemník hovořil o důležitých otázkách, jako je místní správa a ochrana živobytí lidí. Zdůraznil, že je potřebné chápat naléhavé problémy lidí. Zaměřil se přitom na epidemii. preventivní a kontrolní práce v nové etapě. Je třeba si pamatovat, co lidi trápí, a budu jednat podle toho, v co lidé doufají.

Na závěr generální tajemník Xi Jinping zdůraznil, že k podpoře vysoce kvalitního rozvoje musíme a posilovat celkové vedení strany a  přísně stranu řídit.