"Na místě záchranných prací jsou  často okamžiky náhlého ticha. Slyším dokonce dech svých kolegů kolem sebe. Ticho je způsobeno tím, že intenzivně hledáme známky života..." To napsal Zhang Yu, člen čínského záchranného týmu, během intervalu pátrání a záchrany

Zvukový a obrazový detektor života dokáže určit polohu známek života identifikací směru zvuku, což je důležitý krok při záchraně přeživších. Mezi rozbitými dlaždicemi a ruinami, pod extrémním tichem, je naděje na život.

  Když se ozývají výkřiky „Slyšíme klepání!ozve se klepání“, členové čínského záchranného týmu se okamžitě pustí do hledání.

  Čínský záchranný tým v posledních dnech závodil s časem a pracoval nepřetržitě. Obklopen prachem a pískem, prozkoumával, odstraňoval závaly  a zachraňoval...

  Zhang Yu řekl, že jednou, když byli v dopravní zácpě na cestě k místu záchrany, členové čínského záchranného týmu šli na místo záchrany pěšky. Celou cestu klusali, téměř půl hodiny a jejich oblečení bylo promočené potem. Abychom zachránili životy, veškeré úsilí stojí za to. Jen za jedno odpoledne pak  zachránil čínský  tým v turecké Antakyi 6 přeživších.

Balesh Dost, vědec z Marmarské univerzity v Turecku, řekl: "Čínský záchranný tým tvrdě pracoval a vynaložil velké úsilí na zachraňování našich obětí při zemětřesení."

”Přestože se trauma ze zemětřesení nemůže rychle zahojit, vděčnost je předávána dál. Poděkovat přicházejí rodinní příslušníci zachráněných. Jeden z místních obyvatel  přinesl pytlík pomerančů a požádal členy čínského záchranného týmu, aby je přijali.

  "Udělali jste pro nás tolik, prosím, dovolte nám, abychom vám poděkovali," řekl.